Paginacija

Utjecaj mucanja na svakodnevni život žena koje mucaju
Utjecaj mucanja na svakodnevni život žena koje mucaju
Petra Pinezić
Mucanje je poremećaj tečnosti govora koji primarno utječe na proizvodnju govora, ali isto tako ima utjecaj i na kvalitetu života i svakodnevni život osoba koja mucaju. Kako je veći udio populacije koja muca muškog spola, postoji ograničen broj istraživanja koji se bavi specifičnim problemima i iskustvima žena koje mucaju (ŽKM). Cilj ovog diplomskog rada bio je dati opis utjecaja mucanja na kvalitetu života i svakodnevni život ŽKM u Republici Hrvatskoj i državama regije....
Utjecaj mucanja na vršnjačke odnose
Utjecaj mucanja na vršnjačke odnose
Tea Požega
Mucanje je kompleksan poremećaj koji ne utječe samo na tečnost govora i njegove vidljive manifestacije, već se odražava i na psihološko, emocionalno i društveno područje života osobe. Od same pojave mucanja, osoba se susreće s brojnim situacijama gdje će mucanje zauzeti poprilično veliku ulogu. Ako ono započne u ranoj dobi, proces obrazovanja i socijalno funkcioniranje u smislu uspostavljanja odnosa s vršnjacima za osobu koja muca biti će veliki izazov, stoga se ovim...
Utjecaj muzikoterapije na kvalitetu života osoba s ADHD-om
Utjecaj muzikoterapije na kvalitetu života osoba s ADHD-om
Dora Majcen
Cilj ovog preglednog rada bio je prikazati dostupna znanstvena istraživanja koja ispituju utjecaj muzikoterapije na kvalitetu života osoba, djece i odraslih, s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti. U tu svrhu korištene su brojne baze podataka, kao što je Springer Link baza, Web of Science, ProQuest, ScienceDirect, Oxford Journals te Google Scholar. Rezultati istraživanja pokazali su kako slušanje glazbe, ritam u glazbi, bijeli šum, različite aktivnosti u sklopu individualne ili...
Utjecaj muzičkih stimulacija na motoričke funkcije osoba s cerebralnom paralizom
Utjecaj muzičkih stimulacija na motoričke funkcije osoba s cerebralnom paralizom
Kasja Tičić
Cerebralna paraliza (CP) definira se kao skupina trajnih, ali promjenjivih poremećaja pokreta i/ili posture i motoričkih funkcija uzrokovanih neprogresivnim poremećajem ili oštećenjem nezrelog mozga i/ili mozga u razvoju. Muzikoterapija je znanstvena disciplina koja se koristi glazbom kao osnovnim terapijskim sredstvom s ciljem prevencije, napretka i liječenja brojnih problema i teškoća kod raznih skupina ljudi. Ritmičke slušne stimulacije predstavljaju neurološku tehniku koja se...
Utjecaj nasilja među roditeljima na razvoj djece i mladih
Utjecaj nasilja među roditeljima na razvoj djece i mladih
Valentina Hanžek
Ovaj diplomski rad definira problem nasilja u obitelji, objašnjava kako se na taj fenomen gledalo kroz povijest te kako su se mijenjala društvena gledišta na odnos prema ženama i djeci. Djeca se miču iz pasivnih uloga u slučajevima nasilja među svojim roditeljima i daje im se prilika za sudjelovanjem u odlučivanju o daljnjim koracima. Objašnjava se razlika između zlostavljanja djece u obitelji i dječjeg svjedočenja nasilja među roditeljima te kako djeca sama gledaju na nasilje u...
Utjecaj neurofeedback treninga infra-niskih frekvencija na dijete dijagnosticirano sa pervazivnim razvojnim poremećajem
Utjecaj neurofeedback treninga infra-niskih frekvencija na dijete dijagnosticirano sa pervazivnim razvojnim poremećajem
Besa Aliti
Pervazivni razvojni poremećaji predstavljaju širok spektar neurorazvojnih poremećaja koji su karakterizirani poteškoćama u socijalnoj komunikaciji i interakciji, te restriktivnim i repetitivnim obrascima ponašanja. Simptomi poremećaja mogu biti prisutni u različitim kombinacijama i popraćeni drugim teškoćama. Obzirom na kompleksnost poremećaja, u rehabilitaciji se koriste razni terapijski modeli i pristupi. Jedan od tih pristupa koji se posljednjih desetljeća sve više koristi u...
Utjecaj obiteljske komunikacije na pozitivne obiteljske ishode
Utjecaj obiteljske komunikacije na pozitivne obiteljske ishode
Lucija Lamešić
Opći cilj ovog rada je steći uvid u percepciju kvalitete obiteljske komunikacije i njenu povezanost s pozitivnim obiteljskim ishodima (perspektiva mladih). Specifični ciljevi rada odnose se na istraživanje percepcije kvalitete obiteljske komunikacije, doživljenih događaja, njihovih intenziteta i razina prilagodbe te povezanosti obiteljske komunikacije s pozitivnom prilagodbom na doživljene događaje u obitelji, iz perspektive mladih. Istraživanje je provedeno u okviru projekta...
Utjecaj obiteljskih odnosa na pojavnost zlouporabe i ovisnosti o drogama
Utjecaj obiteljskih odnosa na pojavnost zlouporabe i ovisnosti o drogama
Tihana Glavurdić
Cilj rada bio je istražiti kako ovisnici o supstitucijskoj terapiji i stabilni apstinenti doživljavaju ulogu članova svoje primarne obitelji u nastanku i razvoju njihove ovisnosti. Istraživačka nakana bila je opisati i interpretirati iskustvo i doživljaj ovisnika i stabilnih apstinenata o ulozi obiteljskih odnosa na pojavnost zlouporabe sredstava ovisnosti. Istraživanje je provedeno u razdoblju od svibnja 2015. godine do kolovoza 2016. godine u kojem je sudjelovalo 12 ispitanika, od...
Utjecaj ortografskog sustava i fonotaktičke vjerojatnosti na brzinu priziva leksičkih jedinica
Utjecaj ortografskog sustava i fonotaktičke vjerojatnosti na brzinu priziva leksičkih jedinica
Lidija Vugrin
Kako je organiziran mentalni leksikon i kako iz njega prizivamo leksičke jedinice je tema o kojoj se raspravlja dugi niz godina. Puno manje istraţivanja postoji o utjecaju ortografskog znanja na mentalni leksikon, njegovu organizaciju i proces priziva sastavnica mentalnog leksikona u govornoj produkciji. Cilj ovog istraţivanja bio je utvrditi ima li ortografsko znanje (koje se usvaja tek polaskom u školu) značajan utjecaj na brzinu priziva leksičkiih jedinica kod imenovanja slikovnih...
Utjecaj pandemije COVID-19 na razvoj problematičnog korištenja interneta
Utjecaj pandemije COVID-19 na razvoj problematičnog korištenja interneta
Sara Risek
Korištenje interneta postalo je nezaobilazno u životu većine ljudi, no pandemija COVID-19 dodatno je potaknula porast njegovog korištenja, što može rezultirati većom prevalencijom problematičnog korištenja interneta i problema mentalnog zdravlja pojedinaca. Stoga, cilj ovog diplomskog rada je prepoznati i razumjeti utjecaj pandemije COVID-19 na korištenje interneta i mentalno zdravlje pojedinaca, kako bi se u budućnosti mogli razviti odgovarajući regulatorni okviri i mehanizmi za...
Utjecaj pandemije virusa COVID 19 na europsko tržište ilegalnih droga
Utjecaj pandemije virusa COVID 19 na europsko tržište ilegalnih droga
Robert Orlić
Cilj diplomskog rada bio je analizirati utjecaj pandemije COVID-19 na europsko tržište ilegalnih droga. U radu su prikazane informacije o stanju tržišta prije pandemije, ulozi Europe u trgovini drogama te parametrima tržišta droga, uključujući proizvodnju, transport, distribuciju, cijene i čistoću. Također, opisani su utjecaji pandemije na svaki od tih parametara i na različite vrste droga, uključujući kokain, heroin, kanabis i sintetske droge. Analizirani su i utjecaji...
Utjecaj pasa pomagača na mentalno zdravlje osoba s invaliditetom
Utjecaj pasa pomagača na mentalno zdravlje osoba s invaliditetom
Ela Klarić
Mentalno zdravlje predstavlja jednu od glavnih odrednica cjelokupnog zdravlja te utječe na sve aspekte života pojedinca, kao i na kvalitetu života općenito. Ono je multidimenzionalni konstrukt koji obuhvaća umno, emocionalno, duševno te racionalno funkcioniranja, kao i sposobnosti razmišljanja, percipiranja, ponašanja te kontroliranja emocija. Prevalencija poremećaja mentalnog zdravlja u današnje je vrijeme u porastu, a posebno je primjetno narušeno mentalno zdravlje u osoba s...

Paginacija