Paginacija

Govorne netečnosti u ranom djetinjstvu
Govorne netečnosti u ranom djetinjstvu
Karla Kosić
Ovaj rad pruža informacije o početku pojavljivanja govornih netečnosti u ranom djetinjstvu indikativnih za razvoj mucanja te istražuje njihove varijacije. Također, daje uvid u učinkovitost prepoznavanja mucanja u ranom djetinjstvu kao i u načine djelovanja logopedske intervencije u području ranog mucanja. Svrha rada je pružiti informacije koje kliničarima mogu služiti kao orijentir u dijagnostičkom postupku. Obrađeni su prikupljeni nalazi iz Logopedskog kabineta Centra za...
Govorni i jezični ishodi kod rano implantirane gluhe djece
Govorni i jezični ishodi kod rano implantirane gluhe djece
Dora Turčić
Zahvaljujući novorođenačkom probiru na oštećenje sluha, danas se kongenitalna gluhoća otkriva pri rođenju. Kohlearna implantacija omogućuje slušanje te na taj način omogućuje djetetu jezični i govorni razvoj. Mnogobrojna istraživanja pokazuju pozitivan utjecaj rane kohlarne implantacije, one prije treće godine života, na jezične i govorne ishode. U usporedbi s djecom imlantiranom kasnije, ranije implantirana djeca pokazuju bolje govorne vještine, kao i jezični razvoj koji...
Grafiti kao odraz vandalizma i/ili ulične umjetnosti: izazovi prevencije u zajednici
Grafiti kao odraz vandalizma i/ili ulične umjetnosti: izazovi prevencije u zajednici
Anita Gladović
U radu Grafiti kao odraz vandalizma i/ili ulične umjetnosti – izazovi prevencije u zajednici,prikazane su mogućnosti prevencije ilegalnog grafitiranja u suvremenom društvu u kojem grafiti predstavljaju dio svakodnevnice i uvriježen način izražavanja jednog dijela populacije mladih. Cilj rada je ukazati na izazove koji se javljaju prilikom prevencije ilegalnog grafitiranja, ali i na potencijal koji grafiti kao medij nude. Rad obuhvaća osnovna teorijska znanja o vrstama grafita,...
Grafomotorička izvedba kod djece predškolske dobi
Grafomotorička izvedba kod djece predškolske dobi
Valentina Vidaković
Grafomotorička izvedba jedna je od predvještina pisanja koja čini ranu pismenost i uključuje finomotoričku kontrolu potrebnu za pisanje (No i Choi, 2021). Mather, Wendling i Roberts (2009, prema Kuvač Kraljević i Lenček, 2012) navode precrtavanje uzoraka ili predložaka kao dobar pokazatelj grafomotoričke izvedbe djece, a time i spremnosti za pisanje. Precrtavanjem dijete uvježbava prostorni smještaj na papiru, izvođenje linija različitih vrsta i oblika te veličina (Kuvač...
Grafomotoričke vještine u  djece s motoričkim poremećajima predškolske dobi
Grafomotoričke vještine u djece s motoričkim poremećajima predškolske dobi
Andrea Soldić
Grafomotoričke sposobnosti pretpostavljaju organiziranost praksije, finih motoričkih pokreta prstiju i gibljivost zglobova šake. Razvoj dječjih grafomotoričkih sposobnosti potrebno je poticati, a najbolje se potiču kroz različite vježbe. Poticanje na vježbe posebno je potrebno djeci koja imaju motoričke poremećaje. Motorički poremećaji spadaju u skupinu poremećaja fine i grube motorike i/ili balansa tijela, koji su stvaraoci poteškoća u svakodnevnom motoričkom...
Greške u pisanju učenika s disleksijom u 4. razredu osnovne škole i učenika bez teškoća čitanja i pisanja
Greške u pisanju učenika s disleksijom u 4. razredu osnovne škole i učenika bez teškoća čitanja i pisanja
Monika Martinović
Glavne karakteristike disleksije su teškoće u čitanju i pisanju. Istraživanja su uglavnom usmjerena na čitanje, puno manje pažnje pridaje se pisanju. U hrvatskom jeziku ne postoji tipologija grešaka kao niti opsežniji opis obilježja pisanja učenika s disleksijom. Stoga je cilj ovoga rada bio opisati pojavnost i vrstu grešaka u pisanju kod učenika s disleksijom u 4.razredu osnovne škole i učenika bez teškoća čitanja i pisanja kako bi se pridonijelo oblikovanju tipologije...
Grupe podrške u rehabilitaciji odraslih osoba sa stečenim oštećenjem sluha
Grupe podrške u rehabilitaciji odraslih osoba sa stečenim oštećenjem sluha
Tea Anđelić
Stečeno oštećenje sluha najčešći je kronični problem osoba starije životne dobi. Njegove su posljedice značajne za kvalitetu života, budući da se negativnim utjecajem na komunikaciju protežu na socijalni, emocionalni, profesionalni i druge aspekte života pojedinca, potencijalno smanjujući funkcionalni status, pa čak i mentalno zdravlje. Navedene posljedice i učestalost stečenog oštećenja sluha tako predstavljaju i ekonomski, odnosno društveni problem. Dio se...
Hrvatski znakovni jezik u svjetlu suvremenih društvenih trendova
Hrvatski znakovni jezik u svjetlu suvremenih društvenih trendova
Vlatka Bašić
Jezici izumiru onda kada se broj govornika smanjuje, kada jezici nisu dokumentirani i ne prenose se na nove generacije, kada manjina koja govori taj jezik nije čvrsta i povezana i ne njeguje svoj jezik pa postepeno preuzima jezik dominantne zajednice. Iz istih, ali i brojnih drugih razloga i znakovnim jezicima prijeti izumiranje, a nikako ne pomaže činjenica da u većini zemalja nisu ni prepoznati kao pravi, prirodni jezici. Osim što su ugroženi znakovni jezici, ugrožena je kultura i...
Identifikacija govornika u forenzičkoj akustici i fonetici
Identifikacija govornika u forenzičkoj akustici i fonetici
Katarina Minarik
Forenzička akustika i fonetika relativno je novo interdisciplinarno područje koje objedinjavanjem tehničkih, biomedicinskih, humanističkih i društvenih znanosti utvrđuje relevantne činjenice u sudskim postupcima. Ovaj pregledni rad prikazuje jedno od područja rada kojim se forenzička akustika i fonetika bavi, a to je identifikacija govornika. Izum opreme za snimanje i reprodukciju zvuka, razni alati za akustičku obradu glasa te izum spektrograma, ključni su događaji...
Identifikacija čimbenika dugoročne kriminalne karijere te njihova primjena u penološkoj rehabilitaciji
Identifikacija čimbenika dugoročne kriminalne karijere te njihova primjena u penološkoj rehabilitaciji
Ardita Dreshaj
Kriminalna karijera kao vrlo sistematizirani koncept nudi odličnu teorijsku podlogu za razna istraživanja u području kriminaliteta jer kroz detaljnu analizu počinitelja kroz temeljne 4 dimenzije u fokus stavlja karakteristike kriminalne karijere umjesto kaznenog djela. Ovaj rad obuhvaća opise raznih istraživanja usmjerenih na čimbenike povezane s dugoročnim kriminalnim karijerama koji potencijalno mogu imati prediktivnu vrijednost u identifikaciji počinitelja visokog rizika s...
Igra kao pristup poučavanja djece s teškoćama učenja
Igra kao pristup poučavanja djece s teškoćama učenja
Matea Hunjek
Teškoće učenja definiraju se kao heterogena skupina poremećaja, najčešće okarakteriziranih teškoćama u primanju, obradi, pohrani, dosjećanju i korištenju informacija (Ldac-acta, 2015). Djeca s teškoćama učenja imaju prosječne intelektualne sposobnosti, ali teškoće u procesima pamćenja, percipiranja i izvršnih funkcija (Galić-Jušić, 2004; Fletcher, Stuebing, Morris i Lyon, 2005; Ldac-acta, 2015). Uz to mogu biti prisutne i teškoće pažnje i koncentracije, emocionalne...
Imitiraju li djeca s poremećajem iz spektra autizma humanoidnog robota?
Imitiraju li djeca s poremećajem iz spektra autizma humanoidnog robota?
Nikolina Runje
Razne tehnološke naprave su već odavno sastavni dio dijagnostike i rehabilitacije mnogih poremećaja. U području istraživanja i unapređivanja procesa dijagnostike i terapije poremećaja iz spektra autizma (PSA), u posljednjih deset godina pozornost znanstvenika obuzima područje socijalno-asistivne robotike. Ciljevi istraživanja u području ljudskorobotskih interakcija su se do sada uglavnom odnosili na mjerenje i analizu reakcija djece s PSA-om na robota. Daljnji ciljevi...

Paginacija