Pages

Utjecaj grupne i individualne podrške na socijalnu komunikaciju predškolske djece s poremećajem iz spektra autizma
Utjecaj grupne i individualne podrške na socijalnu komunikaciju predškolske djece s poremećajem iz spektra autizma
Bruna Branica
Poremećaj iz spektra autizma (PSA) je prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku za duševne poremećaje (DSM-5, 2013) neurorazvojni poremećaj kojeg odlikuju perzistentni nedostaci u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama i ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti. Zbog povećane prevalencije ovog poremećaja, povećala se i potražnja za učinkovitim obrazovanjem i uslugama podrške za ovu populaciju. Cilj ovog istraživanja je...
Utjecaj grupnog programa pripreme za školu "Mala studilica" na razvoj nekih fonoloških vještina kod djece s razvojnim jezičnim poremećajima
Utjecaj grupnog programa pripreme za školu "Mala studilica" na razvoj nekih fonoloških vještina kod djece s razvojnim jezičnim poremećajima
Magdalena Strišković
Većina sposobnosti i vještina koje određuju ranu pismenost jezično su utemeljene. Stoga djeca s razvojnim jezičnim poremećajima čine skupinu koja je rizična za nastanak teškoća u razdoblju rane pismenosti te razdoblju učenja čitanja i pisanja. Fonološka svjesnost i imenovanje slova su važni pretkazatelji uspješnosti ovladavanja čitanjem i pisanjem, a djeca s razvojnim jezičnim poremećajima pokazuju teškoće u ovladavanju tim vještinama. Pravovremenom i usmjerenom...
Utjecaj hipoterapije na ravnotežu odrasle osobe s cerebralnom paralizom
Utjecaj hipoterapije na ravnotežu odrasle osobe s cerebralnom paralizom
Darija Ladišić
Jedan od najčešćih i težih neuromotornih odstupanja u dječjoj dobi je cerebralna paraliza (CP). To je skupina trajnih i promjenjivih poremećaja pokreta i/ili posture i motoričkih funkcija zbog oštećenja mozga koji je još nezreo ili u razvoju (Katušić, 2011). Jedan od glavnih izazova u svakodnevnici je kontrola držanja. Različiti pristupi i terapije postoje kako bi poboljšali držanje i ravnotežu osobe, poput Vojta terapije, Temple Fay tretman, terapija senzorne...
Utjecaj individualne socijalne mreže na jezični razvoj dvojezične djece
Utjecaj individualne socijalne mreže na jezični razvoj dvojezične djece
Helena Novačić
Jezik se razvija u komunikaciji s različitim osobama u različitim situacijama. Osobe s kojima dijete komunicira na određenom jeziku čine njegovu socijalnu mrežu za taj jezik. Veze u socijalnim mrežama mogu biti slabe ili jake te rijetke ili guste. Osobe s kojima dijete komunicira često i intenzivno čine guste i snažne veze u socijalnoj mreži za pojedini jezik, a upravo te veze pokazale su se važnima za jezični razvoj. Istraživanja dvojezičnih zajednica pokazala su da se...
Utjecaj individualnih i okolnih faktora na kvalitetu glasa odgojitelja
Utjecaj individualnih i okolnih faktora na kvalitetu glasa odgojitelja
Jure Bučević
Glas je iznimno važan za kvalitetu života pa se problemi u tom području posebno osjete kod pojedinca. Vokalni profesionalci su skupina ljudi koji glas koriste u svrhu obavljanja profesionalne aktivnosti te im je glas osnovni alat za obavljanje posla. U tu skupinu spadaju i odgojitelji. Upravo zbog česte uporabe glasa i dolazi do pojave simptoma poremećaja glasa. U literaturi se često spominju rizični faktori koji mogu doprinijeti pojavi simptoma poremećaja glasa, u vidu životnih...
Utjecaj inhalacijskih alergija na kvalitetu glasa
Utjecaj inhalacijskih alergija na kvalitetu glasa
Mateja Nožarić
Cilj ovog diplomskog rada je bio opisati utjecaj alergija na glas kroz objektivne i subjektivne mjere procjene te usporedba kvalitete glasa osoba oboljelih od inhalacijskih alergija s onima koji ne pate od alergija. Ispitanice su bile sve ženskog spola (n=30), kao i kontrolna skupina (n=30). Ispitivanje se provodilo tijekom sezone alergija. Procjena se sastojala od Indeksa vokalnih teškoća (VHI), snimanja fonacije glasa /a/, snimanja čitanja istog teksta svih ispitanica te mjerenja...
Utjecaj izlaganja ekranima na komunikacijski, jezični i govorni razvoj djece predškolske dobi
Utjecaj izlaganja ekranima na komunikacijski, jezični i govorni razvoj djece predškolske dobi
Hana Dominić
Vrijeme ispred ekrana svakodnevna je pojava u današnje vrijeme, kako u životu odraslih tako i u životu djece. Velika prekretnica iz 1997. godine kada je objavljen prvi Baby Einstein video označila je početak masovnog izlaganja dojenčadi i male djece ekranskim sadržajima zbog naglaska na edukativnom sadržaju koje ti videozapisi nude. Iako nema empirijskih dokaza koji bi potvrdili ovakve tvrdnje, mnogi su počeli izlagati svoju djecu upravo ovakvim sadržajima ne bi li doprinijeli ...
Utjecaj jezika na razumijevanje humora kod osnovnoškolaca bez teškoća i s PJT
Utjecaj jezika na razumijevanje humora kod osnovnoškolaca bez teškoća i s PJT
Tea Tkalčević
Dosadašnja istraživanja o razvoju djece s posebnim jezičnim teškoćama (PJT) pokazala su da ona često ne mogu pronaći i identificirati ključni podatak te pričati i razmišljati o jeziku, pa je s obzirom na esencijalistički model razumijevanja lingvističkog humora ova skupina djece izrazito zanimljiva za ovo istraživanje koje je prvenstveno potaknuto nedostatkom novijih spoznaja o razvoju, kategorizaciji, procjeni i razumijevanju lingvističkog humora kod osnovnoškolaca, posebno...
Utjecaj jezika na razvoj teorije uma kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Utjecaj jezika na razvoj teorije uma kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Antonija Vicković
Teorija uma sposobnost je prepoznavanja i razumijevanja tuđih i vlastitih mentalnih stanja kao što su misli, vjerovanja, želje, emocije i namjere kao i korištenje tih informacija u svrhu objašnjavanja i predviđanja ponašanja. Ta je sposobnost iznimno važna jer vještine socijalne percepcije, poput razumijevanja tuđih misli i osjećaja, utječu na komunikacijske sposobnosti u stvarnim životnim situacijama. Odstupanja u razvoju teorije uma zamijećena su u različitim...
Utjecaj joge na simptome ADHD-a
Utjecaj joge na simptome ADHD-a
Martina Bandov
Joga se sve češće prakticira zbog svojih dobrobiti na zdravlje, prevenciju i liječenje određenih stanja i bolesti. Istraživanja su pokazala razne pozitivne fizičke i psihološke promjene nakon prakticiranja joge (Hughes, 2009). Roditelji, učitelji i ostali djelatnici također sve češće koriste ovakvu vrstu intervencije za djecu. Ovaj rad proučava utjecaj intervencija baziranih na jogi kod tretmana djece s poremećajem hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD). ADHD je kronični...
Utjecaj komunikacije na program rehabilitacije orijentacije i kretanja
Utjecaj komunikacije na program rehabilitacije orijentacije i kretanja
Ivana Runje
Orijentacija i kretanje važan je rehabilitacijski program za osobe oštećena vida jer omogućava usvajanje tehnika za samostalno i sigurno kretanje. S obzirom na važnost ovog programa važno je istražiti sve čimbenike koji mogu utjecati na njega. Jedan od aspekata koji nije dovoljno istražen je utjecaj koji komunikacija može imati na napredak korisnika u ovom području. Cilj ovog diplomskog rada je steći uvid u komunikacijske obrasce koje intruktori orijentacije i kretanja koriste...
Utjecaj kreativnih terapija na neuroplastičnost mozga
Utjecaj kreativnih terapija na neuroplastičnost mozga
Anđela Bilić
Kreativna terapija je metoda korištenja likovne umjetnosti, glazbe, plesa i pokreta, drame, poezije, pisanja i drugih kreativnih procesa za poticanje dubokog osobnog rasta i razvoja pojedinca. Kreativna terapija je intrizičan proces, radi se o dubokim unutarnjim promjenama unutar pojedinca, predstavlja vlastiti rad i izbor, te je potaknuto vlastitom motivacijom i angažmanom što ga čini posebnim i vrijednim iskustvom. Plastičnost mozga je jedan od važnih zakonitosti neurološkog...

Pages