Paginacija

Mišljenje roditelja djece s oštećenjem sluha o podršci dobivenoj tijekom rane intervencije
Mišljenje roditelja djece s oštećenjem sluha o podršci dobivenoj tijekom rane intervencije
Petra Mihaljević
Oštećenje sluha je djelomična ili potpuna nemogućnost slušanja te je jedno od najučestalijih senzoričkih poremećaja. Oštećenje sluha u ranoj dobi utječe na razvoj komunikacije i jezika te na kognitivni i socio-emocionalni razvoj. Da bi negativan utjecaj oštećenja sluha bio minimaliziran, ključna je rana detekcija, identifikacija te (re)habilitacija. Dijete se uključuje u program rane intervencije, koji podrazumijeva širok i raznolik spektar aktivnosti i postupaka koji su...
Mišljenje roditelja o logopedu koji muca
Mišljenje roditelja o logopedu koji muca
Ana Cesarec
Mucanje je složeni sindrom velikog broja manifestacija, koji utječe na sve sfere života osobe koja muca, pa tako negativna mišljenja i stavovi okoline o mucanju mogu u određenoj mjeri utjecati i na odabir zanimanja i zapošljavanje osoba koje mucaju, kao i njihovo napredovanje u karijeri. Cilj ovog istraživanja jest ispitati mišljenje roditelja djece s oštećenjem sluha, poremećajem tečnosti govora, artikulacijskim poremećajem, jezičnim poremećajem i poremećajem iz spektra...
Mjere rječničke raznolikosti kod pripovijedanja
Mjere rječničke raznolikosti kod pripovijedanja
Martina Fratrić
Rječnik je ključan čimbenik jezičnog razvoja te usvajanja vještina čitanja i pisanja. Rječnički razvoj predstavlja osnovu za razvoj gramatike, sintakse i ostalih jezičnih sastavnica. Rječničko bogatstvo može se mjeriti pomoću mjera rječničke raznolikosti i mjere rječničke sofisticiranosti. Mjerama rječničke raznolikosti mjeri se raznovrsnost jezične proizvodnje, tj. koliko različitih riječi osoba koristi, dok se mjere rječničke sofisticiranosti temelje na promatranju...
Mjerenje socio-emocionalnih aspekata stečenog oštećenja sluha kod starijih osoba
Mjerenje socio-emocionalnih aspekata stečenog oštećenja sluha kod starijih osoba
Tea Krišto
Cilj ovog rada bio je prilagoditi upitnik The Hearing Handicap Inventory, odnosno njegovu verziju za primjenu sa starijim osobama – The Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE) – na hrvatski jezik te izvršiti procjenu pouzdanosti i valjanosti hrvatske inačice upitnika. Prilagodba HHIE upitnika potaknuta je činjenicom da ne postoji instrument samoprocjene koji je preveden sa stranog govornog područja na hrvatski jezik, odnosno važnošću HHIE upitnika samoprocjene za...
Mobbing: pregled aktualnih spoznaja
Mobbing: pregled aktualnih spoznaja
Klara Kovač
Tijekom posljednjih dvadesetak godina fenomen mobbinga sustavno je proučavan, a preciznije je definiran kao interakcija između ponašanja kao što su uznemiravanje i diskriminacija, postupaka kao što su socijalno izoliranje, ponižavanje i kritiziranje te ostalih oblika fizičkog i psihičkog zlostavljanja koja štete ljudskom dostojanstvu. Suština iskustva mobbinga leži u njegovoj ponavljanoj i dugotrajnoj prirodi te razoružavajućim i iscrpljujućim učincima na sposobnost žrtava da...
Modalnost u hrvatskom znakovnom jeziku
Modalnost u hrvatskom znakovnom jeziku
Tajana Mladina
Modalnost (lat. modus - način) je lingvistički pojam kojim se izražava aspekt ilokucije koji se obično odnosi na govornikov stav prema nekoj tvrdnji. Modalnost se proučavala u raznim govornim i znakovanim jezicima. Cilj ovog istraživanja bio je opisati pet modalnih kategorija (epistemička, aletička, deontička, volicijska i dinamička modalnost) u hrvatskom znakovnom jeziku (HZJ). Za potrebe ovog istraživanja, analiziran je video materijal prikupljen u svrhu usporedbe HZJ...
Modeli i alati osobno usmjerenog planiranja podrške za osobe s intelektualnim teškoćama
Modeli i alati osobno usmjerenog planiranja podrške za osobe s intelektualnim teškoćama
Božena Skoko
Osobno usmjereno planiranje suvremeni je model inidvidualnog planiranja podrške za osobe s intelektualnim i drugim razvojnim teškoćama obuhvaćenim sustavom socijalne skrbi, a koji se temelji na socijalnom modelu i principima inkluzije. Ovakav oblik planiranja podrške u fokus stavlja osobu s teškoćama i njene potrebe, dozvoljavajući joj da samostalno odredi smjer u kojem želi razvijati vlastiti život, neovisno o sustavima pomoći koji joj mogu i ne moraju biti dostupni...
Mogućnosti i izazovi poslijepenalne zaštite u svijetu i Republici Hrvatskoj
Mogućnosti i izazovi poslijepenalne zaštite u svijetu i Republici Hrvatskoj
Ivana Strmečki
Svrha i cilj izdržavanja kazne zatvora je rehabilitacija i resocijalizacija počinitelja kaznenih djela kako bi njihovo ponašanje i život bio u skladu sa zakonom i društvenim normama nakon odslužene kazne. Priprema za otpust i socijalnu reintegraciju zatvorenika trebala bi započeti s početkom izdržavanja kazne zatvora, uključivanjem u programe tretmana koji za cilj imaju promjenu osobnosti počinitelja. No sama individualna promjena vrlo često nije dovoljna kako bi se...
Mogućnosti implementacije situacijske prevencije u zatvorskom okruženju
Mogućnosti implementacije situacijske prevencije u zatvorskom okruženju
Karla Glažar
Cilj rada je sažeti i prikazati dosadašnja saznanja o situacijskoj prevenciji te mogućnostima njene implementacije u zatvorskom okruženju. Ova tema odabrana je radi njene relevantnosti unutar kaznenog sustava, čija je svrha human tretman zatvorenika uz poštovanje njihovog dostojanstva, što se osigurava prilagodbom i optimizacijom zatvorskog okruženja. Radi boljeg shvaćanja mogućnosti implementacije situacijske prevencije, u prvom dijelu rada predstavljen je pregled literature koja...
Mogućnosti neovisnog življenja osoba s invaliditetom iz perspektive stručnjaka Osječko-baranjske županije
Mogućnosti neovisnog življenja osoba s invaliditetom iz perspektive stručnjaka Osječko-baranjske županije
Erika Kolar
Diplomski rad „Mogućnosti neovisnog življenja osoba s invaliditetom iz perspektive stručnjaka s područja Osječko–baranjske županije“ prikazuje preliminarne rezultate jednog dijela znanstveno – istraživačkog projekta „Platforma 50+“ (2020 – 2023). Projekt provodi Zajednica saveza osoba s invaliditetom (SOIH) zajedno s partnerima: Edukacijsko–rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i jedanaest saveza osoba s invaliditetom, članova SOIH – a. Prof.dr.sc....
Mogućnosti neovisnog življenja osoba s invaliditetom iz perspektive stručnjaka Primorsko-goranske županije
Mogućnosti neovisnog življenja osoba s invaliditetom iz perspektive stručnjaka Primorsko-goranske županije
Helena Perak
Neovisno življenje predstavlja pravo i potrebu svake osobe s invaliditetom (OSI) da donosi vlastite odluke i preuzme kontrolu nad svojim životom, da mu se ne nameće nikakav stil života te da uživa jednake mogućnosti za sudjelovanje u zajednici kao i ostali članovi. Donošenjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, pravo na neovisno življenje i uključenost u zajednicu posebno je istaknuto Člankom 19. U Republici Hrvatskoj istraživanja neovisnog življenja osoba s...
Mogućnosti neovisnog življenja osoba s invaliditetom iz perspektive stručnjaka s područja Splitsko-dalmatinske županije
Mogućnosti neovisnog življenja osoba s invaliditetom iz perspektive stručnjaka s područja Splitsko-dalmatinske županije
Katarina Sklepić
U ovom radu prikazani su preliminarni rezultati manjeg dijela sveobuhvatnijeg istraživanja o čimbenicima neovisnog življenja osoba s invaliditetom, provedenog u okviru znanstveno-istraživačkog projekta „Platforma 50+“ (2020-2023) čiji je nositelj Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), a partneri Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i 11 saveza osoba s invaliditetom, članova SOIH-a. Koordinatorica projekta ispred Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je...

Paginacija