Paginacija

Doživljaj likovnosti kod djece i mladih sa oštećenjem vida
Doživljaj likovnosti kod djece i mladih sa oštećenjem vida
Magdalena Žirović
Likovno izražavanje je terapijski stvaralački proces koji koristi tehnike crtanja, modeliranja i slikanja različitim likovnim medijima kao sredstvo komunikacije i izražavanja. Zbog nedostatka vida, populacija osoba oštećena vida često je podcjenjivana i zakinuta za iskustva sudjelovanja u likovnoj umjetnosti. Rijetki promišljaju o njihovim potrebama i mogućnostima jer nedostatak vida stereotipno znači nemogućnost sudjelovanja u svim aktivnostima za koje je potreban vid. Među...
Doživljaj odgajatelja zaposlenih u odgojnim ustanovama za djecu i mlade o vlastitoj radnoj ulozi
Doživljaj odgajatelja zaposlenih u odgojnim ustanovama za djecu i mlade o vlastitoj radnoj ulozi
Matea Karlović
Odgajateljski rad u institucionalnim uvjetima smatra se jednim od najizazovnijih oblika rada s djecom. Ipak, istraživanja koja se bave tematikom odgojnih ustanova najčešće u fokus stavljaju doživljaj i percepciju korisnika domova, dok perspektiva odgajatelja ostaje zanemarena. Tako je dosad vrlo dobro poznata velika važnost koju odgajateljskoj ulozi pridaju korisnici, no mali se broj dosad provedenih istraživanja u Republici Hrvatskoj dotaknuo percepcije odgajatelja o vlastitoj radnoj...
Doživljaj profesora od strane učenika te procjena učeničke perspektive od strane profesora
Doživljaj profesora od strane učenika te procjena učeničke perspektive od strane profesora
Marija Studenović
Uloga profesora u obrazovanju i odgoju učenika značajna je budući da profesor svojim stručnim i teorijskim znanjem te svojom osobnošću oblikuje nastavni proces i usmjerava učenike. Doživljaj pristupa profesora nastavi te doživljaj odnosa s profesorima povezuje se sa zadovoljstvom učenika školom, njihovim postignućima i ponašanjima u školi. Problemi koji nastaju u razredu najčešće su posljedica nepostojanja uvida u međusobne perspektive učenika i profesora koji su glavni...
Doživljaj roditeljskog nasilnog ponašanja, podrške i pritiska za ostvarivanje sportskog uspjeha kod mladih nogometaša
Doživljaj roditeljskog nasilnog ponašanja, podrške i pritiska za ostvarivanje sportskog uspjeha kod mladih nogometaša
Dajana Jajčević
Temeljni cilj ovog diplomskog rada je istražiti doživljaj roditeljskog nasilnog ponašanja, podrške i pritiska za ostvarivanje sportskog uspjeha mladih nogometaša. Specifični ciljevi su utvrditi u kojoj mjeri i na koji način mladi nogometaši na području grada Zagreba doživljavaju podršku roditelja, u kojoj mjeri i na koji način mladi doživljavaju pritisak roditelja za ostvarivanje sportskog uspjeha, te u kojoj mjeri i na koji način doživljavaju nasilno ponašanje roditelja...
Doživljaj slike tijela u odraslih osoba s motoričkim poremećajima
Doživljaj slike tijela u odraslih osoba s motoričkim poremećajima
Jelena Jerković
Motoričke poremećaje se definira kao poremećaje grube i fine motorike, ali i balansa tijela koji podrazumijevaju ispodprosječno tjelesno funkcioniranje i značajno onemogućavaju osobu u svakodnevnom životu. Motorički poremećaji su vrlo kompleksni jer često dolaze udruženo s drugim poremećajima kao što su poremećaji senzorike, percepcije, kognicije, komunikacije, ponašanja, s epilepsijom i sekundarnim mišićnokoštanim problemima. Posljedice tog oštećenja stoga ostavljaju...
Drama kao sredstvo izražavanje kod osoba s ADHD-om
Drama kao sredstvo izražavanje kod osoba s ADHD-om
Dijana Galić
Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (u daljnjem tekstu ADHD, od engl. naziva Attention Deficit Hiperactivity Disorder) općenito se smatra neurobiološkim poremećajem. Karakterizira ga nemogućnost održavanja usmjerene pozornosti, impulzivnost i hiperaktivnost. Osobe s ovim simptomom često imaju problema s održanjem pozornosti, pamćenjem i organiziranjem poslova. Također, često djeluju prije nego su razmislile o svom postupku i posljedicama, te imaju problema s pravilnim...
Dramski pristup u poticanju socijalne kompetencije kod učenika s cerebralnom paralizom
Dramski pristup u poticanju socijalne kompetencije kod učenika s cerebralnom paralizom
Ana Maria Rorić
Socijalna kompetencija može se definirati kao odnos prema sebi i svojim osjećajima te odnos prema drugima, njihovim osjećajima i potrebama. Smatra se da je dijete socijalno kompetentno ukoliko je usvojilo prosocijalna ponašanja (npr. dijeljenje, pomaganje, suradnja…) i određene vještine koje mu omogućavaju razumijevanje svoje okoline i snalaženje u svakodnevnim situacijama te uspješno postizanje osobnih ciljeva. Ukoliko ima usvojena ta ponašanja, u odnosima s vršnjacima i...
Dramski pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju
Dramski pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju
Andra Musulin
Važnost rada na socijalnim vještinama je među stručnjacima i u literaturi jasno istaknuta, no ona je i dalje u praksi često zanemarena. Dramske tehnike su sve više primjenjivane u radu s djecom s teškoćama u razvoju, a osobito sa djecom s poremećajima iz autističnog spektra (PAS). Razlog tomu je među ostalom to što se radi o aktivnoj metodi koja omogućava učenje socijalnih vještina u zaštićenim uvjetima ali imitirajući prirodno okruženje. U ovom radu je prikazan...
Dramski pristup u rehabilitaciji počinitelja kaznenih djela
Dramski pristup u rehabilitaciji počinitelja kaznenih djela
Nives Strah
Rehabilitacija počinitelja kaznenih djela je rezultat bilo koje planirane intervencije usmjerene prema počinitelju koji ide u pravcu reduciranja kriminalne aktivnosti, bilo da je riječ o postignutoj promjeni u ličnosti, vještinama, vrijednostima ili ponašanju. Smanjenje recidivizma glavni je cilj provođenja rehabilitacijskih intervencija. Programi tretmana u Hrvatskoj dijele se na 3 razine: opći tretmani programa, posebni tretmani programa i mali rehabilitacijski programi ili...
Dramsko izražavanje djece s motoričkim poremećajima
Dramsko izražavanje djece s motoričkim poremećajima
Nevena Sršen
Dramska sposobnost je svojstvena svim ljudima i prirođena im je kao jezik i gesta dok su dramske interakcije dio svakidašnjeg života čovjeka. Drama omogućava ljudima da ispričaju svoju priču i podjele je s drugima, što je potreba koju svi nosimo u sebi. Dramska terapija predstavlja oblik akcijske psihodrame u kojoj pojedinci, često s drugima u grupi, igraju uloge u terapijske svrhe. Psihodrama predstavlja oblik akcijske psihoterapije gdje je protagonist u ulozi sebe unutar...
Dramsko izražavanje u pedijatrijskoj psihosocijalnoj onkologiji
Dramsko izražavanje u pedijatrijskoj psihosocijalnoj onkologiji
Marija Vukić
Mnoga djeca s rakom dijagnosticiraju se i liječe prije dobi od 6 godina. Znanstveni napredak u posljednjih nekoliko desetljeća doveo je do poboljšanih ukupnih stopa preživljavanja od 5 godina za više od 80%. Liječenje je povezano s brojnim nuspojavama poput mučnine, povećanog rizika od infekcije i boli koje mogu značajno utjecati na svakodnevno funkcioniranje djeteta. Liječenje raka je izrazito dugotrajno i može oduzeti mjesece do godine života djeteta, što tu djecu često...
Druga strana spektra
Druga strana spektra
Sanja Borovec
Poremećaj iz spektra autizma (PSA) obuhvaća skupinu složenih neurorazvojnih poremećaja, cjeloživotno stanje koje utječe na mnoge aspekte života osobe. Karakteristična su odstupanja na razini socijalne komunikacije i socijalnih interakcija uz atipičnosti u obilježjima općeg ponašanja, interesa i aktivnosti (Cepanec, Šimleša, Stošić, 2015). Sasvim uobičajene fizičke karakteristike osoba sa PSA-om otežavaju okolini interpretaciju njihova socijalno neprimjerenog ponašanja,...

Paginacija