Paginacija

Rehabilitacija putem pokreta u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture
Rehabilitacija putem pokreta u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture
Petra Marković
Kretanje je jedna od osnovnih bioloških potreba čovjeka. Kroz pokret kao prvi oblik izražavanja, dijete dolazi u interakciju s okolinom, razvija osjetne funkcije, stječe iskustvo o vlastitom tijelu i dobiva prve spoznaje o svijetu oko sebe. Aktivnost kretanja, kao i svakodnevne tjelesne aktivnosti preduvjet su za kvalitetan cjelokupni rast i razvoj djece. Značajnu ulogu u odgoju i obrazovanju djece o važnosti kretanja i fizičkih aktivnosti ima nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena...
Rehabilitacija učenika oštećena vida integriranih u redovni sustav odgoja i obrazovanja
Rehabilitacija učenika oštećena vida integriranih u redovni sustav odgoja i obrazovanja
Božana Božić
Sve je veći broj djece oštećena vida koja su uključena u redovne osnovne škole. Kako bi išli ukorak sa svojim vršnjacima, potrebno im je osigurati dostupnost materijala, prilagoditi školsko okruženje te educirati nastavnike kako bi mogli prilagoditi način poučavanja. Većina učenika oštećena vida u redovnim školama prima usluge rehabilitatora iz integracije. Njihova uloga je pružanje podrške učenicima oštećena vida, nastavnicima i ostalom školskom osoblju te roditeljima....
Rehabilitacija vida nakon moždanog udara
Rehabilitacija vida nakon moždanog udara
Renata Peharec
Otprilike 66% osoba nakon moždanog udara ima poteškoće s vidom koja utječu na ishode cjelokupne rehabilitacije i svakodnevni život. Rehabilitacijom vida utječe se na oporavak oštećenih vidnih funkcija i funkcionalni vid, a što predstavlja mogućnost za optimiziranje učinka sveobuhvatne funkcionalne rehabilitacije, uspješnije obavljanje aktivnosti svakodnevnog života i povećanje kvalitete života. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti učinke rehabilitacije vida na oporavak...
Rehabilitacijska tehnologija za osobe s motoričkim poremećajima
Rehabilitacijska tehnologija za osobe s motoričkim poremećajima
Anđela Bošković
Cilj ovog rada je dati prikaz primjene rehabilitacijske tehnologije u rehabilitaciji kod osoba s motoričkim poremećajima. Asistivni uređaji i služe osobi s invaliditetom da bolje funkcionira u svakodnevnom životu te postigne višu kvalitetu života u svom domu i u zajednici u kojoj živi te postigne najviši stupanj samostalnosti. Rehabilitacijska tehnologija koristi se u rehabilitaciji osoba s motoričkim poremećajima u posljednjih 30-ak godina kako bi omogućila izvođenje...
Rehabilitacijski program pas vodič iz perspektive radnih instruktora pasa pomagača i terapijskog psa
Rehabilitacijski program pas vodič iz perspektive radnih instruktora pasa pomagača i terapijskog psa
Nina Lovrić
Kretanje sa psom vodičem predstavlja jedan od četiri načina kretanja za osobe oštećena vida. Cilj ovog rada bio je prikazati iskustva rada u rehabilitacijskom programu pas vodič iz perspektive radnih instruktora pasa pomagača i terapijskog psa. Istraživanje je provedeno tijekom ožujka i travnja 2022. godine. U istraživanju je sudjelovalo 5 istruktora pasa pomagača i terapijskog psa. Rezultati pokazuju kako se radni instruktori suočavaju s brojnim izazovima prije samog prijenosa,...
Restorativna pravda iz perspektive stručnjaka u sustavu pravosuđa
Restorativna pravda iz perspektive stručnjaka u sustavu pravosuđa
Mateja Mezak
Restorativna pravda pokret je aktualan od 70-ih godina prošlog stoljeća u kaznenopravnom sustavu u svijetu, no u Hrvatskoj je relativna novina i u primjeni je od 2003. godine. Izvansudska nagodba prvi je model restorativne pravde implementiran u hrvatsko zakonodavstvo te se pokazao uspješnim u svom provođenju. Unatoč tome, daljnja implementacija i održivost restorativne pravde je otežana, između ostalog, stavovima stručnjaka u sustavu pravosuđa. Glavni cilj ovog istraživanja je...
Restorativna pravda iz perspektive studenata
Restorativna pravda iz perspektive studenata
Ivona Vrekalić
Cilj ovog rada je istražiti i opisati razinu informiranosti i znanja koja studenti pomažućih profesija (socijalne pedagogije, socijalnog rada i psihologije) i prava, a budući stručnjaci, posjeduju o restorativnoj pravdi, kakve stavove zauzimaju spram iste te utvrditi kako gledaju na mogućnost implementacije restorativne pravde prema različitim populacijama počinitelja kaznenih djela, kao i na daljnji razvoj restorativnih programa. Saznanja dobivena ovim istraživanjem mogu poslužiti...
Restorativna pravda- doživljaj donositelja odluka i stručnjaka
Restorativna pravda- doživljaj donositelja odluka i stručnjaka
Silvia Plažanin
Cilj istraživanja je opisati doživljaj restorativne pravde i izvansudske nagodbe za mlade u sukobu sa zakonom od strane donositelja odluka i stručnjaka, sa svrhom stjecanja dubljeg uvida u razinu informiranosti i način na koji stručnjaci i donositelji odluka doživljavaju koncept restorativne pravde i izvansudske nagodbe te mogućnosti širenja modela restorativne pravde u sektoru pravosuđa. U istraživanju je sudjelovalo pet sudionica iz sljedećih institucija: Ministarstvo...
Rezonantne glasovne terapije
Rezonantne glasovne terapije
Valentina Rosković
Poremećaj glasa može značajno utjecati na kvalitetu života, posebice kada je riječ o odrasloj populaciji. Funkcionalna disfonija i laringealni refluks su najčešće dijagnoze poremećaja glasa u toj populaciji. Postoje različiti načini tretiranja vokalne patologije, od kirurških zahvata do logopedske terapije glasa. Najčešće se klijentima prvo preporuča logopedska vokalna terapija, koju dijelimo na direktnu i indirektnu. Direktna terapija usmjerena je na izravnu manipulaciju...
Rezultativne konstrukcije u hrvatskom znakovnom jeziku
Rezultativne konstrukcije u hrvatskom znakovnom jeziku
Antea Žaja
Rezultativne konstrukcije relativno su nova tema lingvističkih istraživanja, a posebno lingvistike znakovnih jezika. Do sada rezultativne konstrukcije nisu opisane u HZJ-u te je cilj ovog rada bio ispitati postoje li rezultativne konstrukcije u HZJ-u i ako postoje, koje su im osnovne karakteristike. U govornim jezicima rezultativne konstrukcije se odnose na one rečenice koje u svojoj strukturi sadrže glavni glagol i sekundarni predikat, odnosno rezultativ. Glavni glagol izražava radnju...
Rizici i potrebe u počinitelja nasilnih delikata s posebnim osvrtom na seksualne prijestupnike
Rizici i potrebe u počinitelja nasilnih delikata s posebnim osvrtom na seksualne prijestupnike
Helena Vukoja
Cilj ovog istraživačkog rada je utvrditi razlike između počinitelja kaznenih djela protiv života i tijela, počinitelja kaznenih djela protiv spolne slobode i počinitelja kaznenih djela spolnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta u odnosu na njihove specifične rizike i potrebe. U tu svrhu su postavljena dva problema. Prvi problem odnosi se na utvrđivanje razlika između počinitelja kaznenih djela protiv života i tijela, spolne slobode i spolnog zlostavljanja ili...
Roditelji s autizmom
Roditelji s autizmom
Hana Kanjski
Roditeljstvo osoba s invaliditetom tema je kojom se stručnjaci bave već desetljećima. Međutim, istraživanja su se većinom fokusirala na populaciju osoba s intelektualnim teškoćama ili motoričkim poremećajima, dok postoji ograničen broj istraživanja na temu roditeljstva osoba s autizmom. U prošlosti se smatralo kako osobe s autizmom, zbog svojih karakteristika, nisu u mogućnosti ostvariti intimne odnose i podizati obitelj. Ipak, smatra se da je velik broj ...

Paginacija