Paginacija

Subjektivna procjena (a)tipičnosti spontanog ponašanja petogodišnjaka
Subjektivna procjena (a)tipičnosti spontanog ponašanja petogodišnjaka
Lucija Mance
Dijagnostika poremećaja iz spektra autizma (PSA) obuhvaća procjenu djetetovog spontanog ponašanja. Unatoč postojanju dijagnostičkih kriterija, uočava se velika subjektivnost u njihovoj interpretaciji. Brojna ponašanja vidljiva kod djece sa PSA-om, prisutna su i kod djece tipičnog razvoja. Porastom dobi njihova učestalost se kod djece tipičnog razvoja smanjuje, stoga ona mogu biti lakše uočljiva i smatrati se više neuobičajenima. Cilj ovog istraživanja je ispitati kako...
Subjektivna procjena (a)tipičnosti spontanog ponašanja trogodišnjaka
Subjektivna procjena (a)tipičnosti spontanog ponašanja trogodišnjaka
Eva Colić
Procjena razvoja djeteta uvelike je određena obilježjima spontanog ponašanja. Stoga je prilikom procjene razvoja važno uočavati, promatrati i prosuđivati ukazuju li obilježja djetetovog spontanog ponašanja na tipičan ili atipičan razvoj. Budući da je procjena spontanog ponašanja jedan od ključnih čimbenika u dijagnostici poremećaja iz spektra autizma, važno je usporediti i pokušati razgraničiti tipična i atipična obilježja ponašanja djece u ranoj dobi. Cilj ovog...
Subjektivna procjena nazalnosti govora kod predškolske djece s postalveolarnim rascjepom nakon palatoplastike
Subjektivna procjena nazalnosti govora kod predškolske djece s postalveolarnim rascjepom nakon palatoplastike
Ljerka Ljubas
Govorni ishodi nakon palatoplastike nedovoljno su istražena tema u Hrvatskoj. Nazalnost je glavna karakteristika govora djece rođene s rascjepom nepca, a vrlo često ostaje prisutna u govoru i nakon kirurške korekcije. Za procjenu posljedica koje rascjep ima na govor najvažnija je subjektivna procjena govora. Cilj ovog istraživanja je subjektivnom procjenom procijeniti i opisati nazalanost i razumljivost govora kod šestero djece predškolske dobi s rascjepom nepca nakon...
Subjektivni doživljaj seksualnosti odraslih osoba s intelektualnim teškoćama
Subjektivni doživljaj seksualnosti odraslih osoba s intelektualnim teškoćama
Ana Radačić
Ovo je istraživanje provedeno u okviru znanstvenog projekta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Seksualni identitet, iskustva i stavovi osoba s teškoćama u razvoju“ (2017/2018) čija je voditeljica projekta bila prof.dr.sc. Daniela Bratković. Glavni cilj istraživanja bio je ispitati doživljaje i poglede osoba s intelektualnim teškoćama o ovom važnom aspektu života. Dio istraživanja obuhvaćenog ovim radom je kvalitativna analiza dobivenih rezultata...
Suosjećajnost prema sebi i psihološka dobrobit roditelja djece s komunikacijskim odstupanjima
Suosjećajnost prema sebi i psihološka dobrobit roditelja djece s komunikacijskim odstupanjima
Tanja Babić Franjkić
Najčešći komunikacijski poremećaj, poremećaj iz spektra autizma (PSA) neurorazvojni je poremećaj s izraženim odstupanjima u socijalnoj komunikaciji i interakciji te atipičnostima u obilježjima općeg ponašanja i interesa. Mnogobrojna istraživanja ustanovila su značajno višu razinu stresa kod roditelja djece s PSA u odnosu na roditelje djece bez teškoća, kao i u odnosu na roditelje djece s drugim razvojnim poremećajima. Kliničke intervencije zasnovane na razvoju usredotočene...
Suočavanje sa stresom i psihološka dobrobit zatvorenika
Suočavanje sa stresom i psihološka dobrobit zatvorenika
Martina Pleško
Cilj ovog rada je istražiti odnos suočavanja zatvorenika sa stresom i njihove psihološke dobrobiti u okviru Zdravstvene teorije suočavanja. Istraživanjem se nastoji utvrditi koriste li zatvorenici više strategije koje pripadaju kategoriji zdravog načina suočavanja (akcija, racionalno mišljenje, emocionalna podrška, instrumentalna podrška, emocionalno ventiliranje, pozitivno mišljenje) ili one koje pripadaju kategoriji nezdravog načina suočavanja sa stresom (izbjegavanje,...
Suportivni terapijski pristupi u radu s obitelji djeteta s teškoćama u razvoju
Suportivni terapijski pristupi u radu s obitelji djeteta s teškoćama u razvoju
Mila Puljiz
Obitelj, kao temeljna zajednica društva predstavlja prvu životnu sredinu s kojom se dijete susreće. Pružajući ljubav i potporu, ne samo djetetu, već i ostalim članovima, međusobno duhovno rastu čineći život ljepšim i ugodnijim. Svaki roditelj, prije rođenja djetea, stvara sliku idealnog djeteta. U svemu tome, roditelj sanja o zdravom djetetu, no postoje trenuci kada je slika idealnog djeteta narušena i moraju se suočiti sa činjenicom da njihovo dijete ima teškoće. Osim što...
Suradnja između stručnjaka u inkluzivnom obrazovanju
Suradnja između stručnjaka u inkluzivnom obrazovanju
Jelena Beneš
Inkluzivno obrazovanje u redovnim školstvu zahtjeva svrhovitu i kvalitetnu suradnju između svih stručnjaka koji sudjeluju u istoj. Zato je važno prikazati koncept suradnje, njezinu definiciju i ciljeve koji pospješuju inkluzivnu praksu. Uveliko je važno ispitati kako je suradnja prisutna u današnjem inkluzivnom školstvu te kako to sutručnjaci međusobno surađuju. Suradnje je u inkluzivnom odgoju i obrazovanju ključna jer uključuje niz stručnjaka. To su: odgajatelji,...
Suradnja roditelja i stručnjaka u procesu rane intervencije u obiteljima djece s oštećenjem vida
Suradnja roditelja i stručnjaka u procesu rane intervencije u obiteljima djece s oštećenjem vida
Ana Ivanković
Svaki roditelj sanjari o svom nerođenom djetetu – o njegovim fizičkim karakteristikama, o sposobnostima koje će naučiti i osobinama koje će steći. No, ponekad se ne ostvare njihova očekivanja te razvoj djeteta može postati nepredvidiv. Za razvoj i učenje vid je jedno od najvažnijih osjetila putem kojeg dijete prima većinu informacija iz svoje okoline, što znači da značajno utječe na cjelokupan razvojni put i djeluje na sva razvojna područja. Iz istog razloga je važno na...
Suradnja stručnjaka i roditelja djece romske populacije u Međimurskoj županiji
Suradnja stručnjaka i roditelja djece romske populacije u Međimurskoj županiji
Lana Agejev
Cilj ovog rada je dobiti uvid u iskustva stručnjaka u suradnji s roditeljima romske nacionalnosti, ispitati zadovoljstvo stručnjaka takvom suradnjom te utvrditi u kojoj su mjeri upoznati s obilježjima romske kulture. Svrha istraživanja je povezivanje dobivenih rezultata s već postojećim teoretskim spoznajama radi stvaranja znanja koje može pomoći unapređivanju rada stručnjaka kroz usvajanje interkulturalnih kompetencija i educiranje o romskoj kulturi i načinu života, sve s ciljem...
Suvremena etička pitanja u penologiji
Suvremena etička pitanja u penologiji
Martina Krišto
Cilj ovog rada je predstaviti različita etička pitanja suvremene penologije te dati uvid u različite teorijske podloge koje zastupaju određena stajališta. Naime, općepoznato je kako se društvena reakcija na počinjenje kaznenih djela mijenjala s vremenom, posebice s napretkom civilizacije. Put od principa „oko za oko, zub za zub“ pa sve do rehabilitacijski usmjerenog pristupa kažnjavanju bio je dug, temeljio se na brojnim teorijama koje će biti predstavljene u prvom dijelu ovog...
Svjesnost društva o jezičnim poremećajima
Svjesnost društva o jezičnim poremećajima
Ivana Cindrić
Svjesnost društva o jezičnim poremećajima Studentica: Ivana Cindrić Mentor: izv.prof.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević Program na kojem se polaže diplomski ispit: Logopedija Razvojni jezični poremećaji jedni su od najčešćih poremećaja koji se javljaju u predškolske i školske djece, a mogu značajno utjecati na kvalitetu života i akademski napredak. Svjesnost i znanje o razvojnim jezičnim poremećajima glavni je preduvjet dobroj prevenciji, ranom otkrivanju i intervenciji,...

Paginacija