Pages

Psihološko nasilje u partnerskim vezama
Psihološko nasilje u partnerskim vezama
Helena Mihoci
Nasilje u partnerskim vezama kao društveni problem prepoznat je 1970-ih godina te predstavlja složen fenomen na individualnom, partnerskom, društvenom i globalnom planu. Psihološko nasilje, kao najčešći oblik nasilja između partnera, još uvijek je nedovoljno istraženo zbog velikog broja podvrsta, situacija i kombinacija u kojima se javlja, što posljedično rezultira velikom tamnom brojkom. Kada se pokuša dati odgovor na pitanje koji je uzrok (psihološkom) nasilju u partnerskim...
Psihopatologija kod osoba s intelektualnim teškoćama
Psihopatologija kod osoba s intelektualnim teškoćama
Anastazija Raguž
Nekada se mislilo da su nepoželjni oblici ponašanja značajka intelektualnih teškoća samih po sebi i da osobe s IT-om ne mogu doživjeti emocionalni stres. Suprotno prijašnjim vjerovanjima, danas znamo da se kod osoba s intelektualnim teškoćama poremećaji u ponašanju i psihički poremećaji pojavljuju nekoliko puta češće nego u općoj populaciji. Uzroci mogu biti povezani s biološkim, psihološkim i genetskim osobinama, ali i s nepovoljnim uvjetima okoline u kojoj ove osobe...
Psihosocijalna terapijska podrška obitelji djeteta s autizmom
Psihosocijalna terapijska podrška obitelji djeteta s autizmom
Marta Ćutuk
Dijagnoza autizma negativno utječe na cijelu obitelj. Veći roditeljski stres/umor i veća razina psihičkih i emocionalnih problema u braće i sestara negativno utječu na dobrobit i kvalitetu života obitelji, što zauzvrat može dovesti do nepovoljne prognoze i pogoršanja simptoma kod djeteta/mlade osobe s autizmom. Često se smatra da članovi obitelji djece s autizmom doživljavaju negativne psihološke učinke koji mogu uključivati veći rizik od depresije, društvene izolacije i...
Psihosocijalne posljedice nakon moždanog udara
Psihosocijalne posljedice nakon moždanog udara
Andreja Levačić
Moždani udar definiran je kao naglo nastali poremećaj funkcioniranja živčanog sustava uzrokovan poremećajem moždane cirkulacije koji traje dulje od 24 sata i pripada u skupinu cerebrovaskularnih bolesti. Moždani udar može biti ishemijski (začepljenje krvne žile) i hemoragijski (puknuće krvne žile). Moždani udar je veliki zdravstveni i socijalno-ekonomski problem te vodeći uzrok invalidnosti i drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Najčešće posljedice nakon moždanog udara su...
Psihosocijalni aspekti bolesti kod žena s rakom dojke
Psihosocijalni aspekti bolesti kod žena s rakom dojke
Silvija Nekić
Rak dojke najčešća je vrsta raka meĎu ţenama te predstavlja zdravstveni problem za ţene od vremena postavljanja dijagnoze, tijekom liječenja i nakon izlječenja. Liječenje raka dojke moţe biti vrlo učinkovito, osobito ako se bolest rano identificira. Smrtnost od raka dojke malo se promijenila od 1930 -ih do 1970 -ih. Poboljšanja preţivljavanja započela su 1980 -ih u zemljama s programima ranog otkrivanja u kombinaciji s različitim načinima liječenja za iskorjenjivanje...
Psihosocijalni aspekti oboljenja kod djece s leukemijom
Psihosocijalni aspekti oboljenja kod djece s leukemijom
Simona Runje
U dječjoj dobi maligna oboljenja ubrajaju se kao drugi vodeći uzrok smrti kod djece u starosti do 15 godina, odmah nakon nesreća. Najčešći oblici malignih bolesti u dječjoj dobi su akutna limfoblastična leukemija, tumori mozga, limfomi i sarkomi mekih tkiva i kostiju. Leukemija je vrsta malignog oboljenja karakterizirana nekontroliranim bujanjem maligno alteriranih i nepotpuno diferenciranih leukocita u koštanoj srži, slezeni, limfnim čvorovima i drugim organima. Unutar godine...
Psihosocijalni tretman ovisnika o drogama u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske
Psihosocijalni tretman ovisnika o drogama u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske
Anita Cestarić
Zatvorski sustav u Republici Hrvatskoj zasniva se na rehabilitacijskom konceptu, te je svrha kazne zatvora osposobiti osobu za život na slobodi bez činjenja kaznenih djela i u skladu s društvenim normama. Ova svrha se najvećim dijelom postiže psihosocijalnim tretmanom zatvorenika. Ovisnici o drogama čine velik udio u zatvoreničkoj populaciji Republike Hrvatske, a posebno su rizična skupina među zatvorenicima. Kod njih se mora utjecati na nečinjenje recidivizma u činjenju kaznenih...
Racionalni i iskustveni pristup donošenju odluke budućih stručnjaka o spremnosti na rad s počiniteljima seksualnih kaznenih djela
Racionalni i iskustveni pristup donošenju odluke budućih stručnjaka o spremnosti na rad s počiniteljima seksualnih kaznenih djela
Karla Marfan
Cilj ovog rada je utvrditi čimbenike spremnosti na rad budućih stručnjaka pomažućih profesija s počiniteljima seksualnih delikata u okviru Kognitivno-iskustvene teorije samopoimanja. Istraživanjem se nastoji utvrditi značajnost razlika u sklonosti intuitivnom i racionalnom stilu donošenja odluka. Nadalje, istražuje se povezanost spremnosti na rad s počiniteljima seksualnih kaznenih djela s percepcijom počinitelja seksualnih kaznenih djela i samoprocjenom kompetentnosti za rad s...
Rad sudova specijaliziranih za kaznena djela koja uključuju zloporabu ilegalnih droga
Rad sudova specijaliziranih za kaznena djela koja uključuju zloporabu ilegalnih droga
Lea Ujčić
Problem ovisnosti o drogama globalni je socijalni, ali i zdravstveni problem suvremenog svijeta. MeĎu najteţe posljedice zlouporabe ilegalnih droga za društvo, uz ekonomske štete i zdravstvene probleme, ubraja se kriminal i kriminalno ponašanje koje se vezuje uz ilegalne droge. Svrha ovog rada je upoznavanje sa sudovima koji uzimaju u obzir vezu izmeĎu činjenja kaznenih djela i ovisnosti o alkoholu i ilegalnim drogama. U SAD-u institucija Drug Court (Sud specijaliziran za kaznena...
Rana intervencija djece s oštećenjem sluha
Rana intervencija djece s oštećenjem sluha
Marija Poljak
Rođenje djeteta sa oštećenjem sluha utječe na dinamiku obitelji, a istraživanja na temu utjecaja oštećenja sluha djeteta na čujuću obitelj brojnija su u posljednjem desetljeću. Obitelj se mora prilagoditi specifičnim slušnim, vizualnim ili tjelesnim potrebama djeteta što kod roditelja rezultira ljutnjom, krivnjom, depresijom i smanjenim osjećajem obiteljske kohezije. Osjećaj kompetentnosti je važan prediktor kvalitete životom, a roditeljski osjećaj kompetencije u...
Rana intervencija i razvoj govora kod djece s rascjepima
Rana intervencija i razvoj govora kod djece s rascjepima
Linda Karem
Rascjepi usne i/ili nepca četvrta su malformacija po učestalosti kod djece te ih ubrajamo među najčešće kongenitalne malformacije u području glave i vrata (Blaži i sur., 2010). Uzroci zbog kojih se javljaju još uvijek su nepoznati, međutim postoje dokazi koji upućuju na genetske i okolinske faktore kao glavne uzroke. Rascjepi mogu varirati, od minimalnih usjeka na crvenilu usne ili rascijepljenom dijelu mekog nepca do potpunih, širokih obostranih rascjepa koji obuhvaćaju...
Rana intervencija u buloznoj epidermolizi, perspektiva roditelja i stručnjaka
Rana intervencija u buloznoj epidermolizi, perspektiva roditelja i stručnjaka
Tihana Oreč
Nasljedne bulozne epidermolize (EB) obuhvaća bolesti koje zahvaćaju kožu i sluznicu, a karakterizira ju ponavljajuće stvaranje mjehura i rana na koži i sluznici. EB je složena bolest koja utječe na zdravstveni, socijalni i psihološki status osobe i cijele njene obitelji, stoga pristup bolesti treba biti holistički. Rana intervencija je proces pružanja podrške djetetu s teškoćama u razvoju od rođenja do sedme godine. Suvremeni pristup rane intervencije u središte stavlja...

Pages