Paginacija

Roditeljski odabir intervencija u kontekstu poremećaja komunikacije
Roditeljski odabir intervencija u kontekstu poremećaja komunikacije
Antun Palička
Roditelji djece koja imaju dijagnozu poremećaja iz spektra autizma (PSA) ili dijagnozu socijalnog poremećaja komunikacije (PSK) odgovorni su za donošenje odluke o intervencijama koje će koristiti njihova djeca. Kako bi pronašli odgovarajuće intervencije za svoje dijete, roditelji se služe različitim izvorima informacija o intervencijskim postupcima. Cilj ovog istraživanja bio je dobiti uvid o tome koje intervencije roditelji biraju za svoju djecu i proučiti sve okolnosti i...
Roditeljski stres i partnerski odnosi roditelja odraslih osoba s autizmom
Roditeljski stres i partnerski odnosi roditelja odraslih osoba s autizmom
Nina Bolonja
Studije upućuju na to da se roditelji djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA) suočavaju sa značajno višom razinom stresa u usporedbi s ostalim roditeljima djece s teškoćama u razvoju - zbog heterogenosti dijagnoza, i specifičnih komorbiditeta (Saini i sur., 2015), kao i ozbiljnosti simptoma i troškova koje nose tretmani i edukacije (Ilias i sur., 2018). Osim stresora direktno povezanih s djetetom s PSA, roditelji nerijetko izvještavaju o sniženoj kvaliteti braka i ...
Roditeljski stres u majke i socioemocionalni razvoj dojenčeta s čimbenicima visokog neurorizika
Roditeljski stres u majke i socioemocionalni razvoj dojenčeta s čimbenicima visokog neurorizika
Nuša Kapović
Roditeljski stres se opisuje kao uznemirujući osjećaj povezan sa zahtjevima roditeljske uloge. Roditelji dojenčadi s čimbenicima visokog neurorizika posebno su izloženi riziku od roditeljskog stresa koji kod majke može dovesti do manje pozitivnog roditeljskog ponašanja što može imati negativan učinak na razvojne ishode djeteta. Jedno područje gdje majčin stres može imati posebno značajan utjecaj je percepcija majke o socioemocionalnom razvoju svog djeteta. Prijašnja...
Roditeljstvo iza rešetaka - roditelji na izvršavanju kazne zatvora i njihova djeca
Roditeljstvo iza rešetaka - roditelji na izvršavanju kazne zatvora i njihova djeca
Ana Marić
U hrvatskim zatvorima otprilike trećinu zatvorske populacije sačinjavaju zatvorenici-roditelji. Odlaskom na izvršavanje kazne zatvora svaki je od njih morao, u prosjeku, privremeno napustiti dvoje djece. Svrha ovog diplomskog rada jest naglasiti težinu i važnost koju odlazak jednog ili oba roditelja na izvršavanje kazne zatvora ima. Ciljevi diplomskog rada jesu objasniti posljedice koje roditeljstvo „iza rešetaka“ ima po zatvorenika, njegovu obitelj, a osobito djecu, prikazati...
Rodne uloge u romskim zajednicama
Rodne uloge u romskim zajednicama
Ana Rukavina
Cilj rada bio je opisati kako Romkinje oblikuju vlastite rodne uloge u kontekstu života u romskim zajednicama, a samim time je i svrha rada bila produbiti općenite spoznaje i razumijevanje rodnih uloga u romskim zajednicama. Uvid je dobiven kroz kvalitativno istraživanje, korištenjem polustrukturiranog intervjua. U istraživanju su sudjelovale četiri pripadnice bajaške romske zajednice. Rezultati istraživanja potvrđuju patrijarhalnost romskih zajednica te podređeni položaj žena u...
Rukomet kao sredstvo poticanja razvoja djece s teškoćama u razvoju u okviru programa HandbALL IN
Rukomet kao sredstvo poticanja razvoja djece s teškoćama u razvoju u okviru programa HandbALL IN
Gita Šarić
Važnost kretanja za fizičko i mentalno zdravlje čovjeka u današnje je vrijeme široko poznata, međutim važnost kretanja na cjelokupni razvoj djeteta ne može biti prenaglašena. Djeca za zdrav i cjelovit razvoj trebaju mnogo podražaja iz svojih osjetnih organa, a najbolji način da se dječji mozak nahrani podražajima je upravo putem kretanja gdje se ne dobiva samo jedna vrsta senzornih informacija, već se javljaju razni senzorni podražaji iz čitavog tijela. Djeca s teškoćama u...
Sagorijevanje tretmanskog osoblja u penalnom sustavu
Sagorijevanje tretmanskog osoblja u penalnom sustavu
Antonija Klemenčić
Pomagačke profesije, a među njima i tretmansko osoblje penalnog sustava, zadužene su za pružanje pomoći i olakšavanje problema korisnika svojih usluga. U tom procesu i sami su nedvojbeno izloženi značajnom stresu na radnom mjestu, što posljedično može dovesti do razvoja sindroma profesionalnog sagorijevanja. Karakteristično je za sindrom profesionalnog sagorijevanja njegova zastupljenost među raznim pomagačkim profesijama, među kojima su i provedena brojna istraživanja. ...
Samoefikasnost studenata s teškoćama učenja i ADHD-om
Samoefikasnost studenata s teškoćama učenja i ADHD-om
Ina Radošević
Samoefikasnost, sposobnost osobe da prosudi o mogućnostima organiziranja i uspješnog izvršavanja zadatka kroz život pod utjecajem je različitih čimbenika. Ona utječe na akademsku motivaciju, upornost, stjecanje vještina te akademski uspjeh pri čemu osobe s niskom samoefikasnosti često izbjegavaju situacije za koje misle da nisu sposobni izvršiti te da ih neće dovesti do uspjeha. Teškoće učenja i ADHD poremećaji su koji perzistiraju kroz cijeli život, uključujući period...
Samoodređenje kod osoba s većim stupnjem potreba za podrškom
Samoodređenje kod osoba s većim stupnjem potreba za podrškom
Karlo Radović
Suvremeni su modeli podrške osobama s intelektualnim teškoćama usmjereni k maksimalnom ostvarivanju kvalitete življenja i socijalno vrednovanih uloga ovih osoba. Kvaliteta življenja multidimenzionalni je konstrukt koji kao takav obuhvaća i pojam samoodređenja. Kvalitetnu podršku odlikuje, uz osobno usmjeren pristup i planiranje, upravo osiguravanje izbora i samoodređenja osobama s intelektualnim teškoćama kako bi im omogućili da žive svoj život onako kako žele. Samoodređenje...
Samopercepcija i objektivna kvaliteta glasa odraslih osoba s kohlearnim implantatom
Samopercepcija i objektivna kvaliteta glasa odraslih osoba s kohlearnim implantatom
Antonija Stanić
Cilj ovog rada je dati pregled istraživanja čiji rezultati pokazuju kakav je utjecaj kohlearne implantacije na akustičke parametre glasa odraslih osoba i na njihovu samopercepciju kvalitete glasa. U pregled su uključena istraživanja koja su se bavila akustičkom analizom glasa odraslih osoba koje koriste kohlearni implantat te istraživanja koja opisuju samopercepciju glasa odraslih kohlearno implantiranih osoba s prelingvalnim i postlingvalnim oštećenjem sluha. Pregledom literature...
Samopoštovanje u osoba koje mucaju
Samopoštovanje u osoba koje mucaju
Marija Maduna
Mucanje je poremećaj tečnosti govora čija je manifestacija vrlo kompleksna. Manifestirati se može u psihosocijalnom području života osobe koja muca pa zbog poremećaja može stradati i samopoštovanje osobe. Neistraženost povezanosti mucanja i samopoštovanja u osoba koje mucaju u Republici Hrvatskoj glavni je interes za provođenje ovog istraživanja, s ciljem utvrđivanja razine samopoštovanja u osoba koje mucaju. Ispitat će se razlike u razini samopoštovanja između osoba koje...
Samoprocjena glasa kod osoba treće životne dobi
Samoprocjena glasa kod osoba treće životne dobi
Martina Ilić
Budući da je Republika Hrvatska među populacijski najstarijim zemljama svijeta, a trend starenja stanovništva raste, za očekivati je da će porasti i broj osoba s raznim bolestima, uključujući i promjene i/ili pogoršanje glasa kao dio urednog procesa starenja. Cilj ovog rada je putem upitnika za samoprocjenu glasa procijeniti utjecaj zdravstvenih i demografskih čimbenika na samoprocjenu glasovnih teškoća u osoba treće životne dobi. Za potrebe ovog istraživanja kreiran je upitnik...

Paginacija