Paginacija

Suportivni terapijski pristupi u radu s obitelji djeteta s teškoćama u razvoju
Suportivni terapijski pristupi u radu s obitelji djeteta s teškoćama u razvoju
Mila Puljiz
Obitelj, kao temeljna zajednica društva predstavlja prvu životnu sredinu s kojom se dijete susreće. Pružajući ljubav i potporu, ne samo djetetu, već i ostalim članovima, međusobno duhovno rastu čineći život ljepšim i ugodnijim. Svaki roditelj, prije rođenja djetea, stvara sliku idealnog djeteta. U svemu tome, roditelj sanja o zdravom djetetu, no postoje trenuci kada je slika idealnog djeteta narušena i moraju se suočiti sa činjenicom da njihovo dijete ima teškoće. Osim što...
Suradnja između stručnjaka u inkluzivnom obrazovanju
Suradnja između stručnjaka u inkluzivnom obrazovanju
Jelena Beneš
Inkluzivno obrazovanje u redovnim školstvu zahtjeva svrhovitu i kvalitetnu suradnju između svih stručnjaka koji sudjeluju u istoj. Zato je važno prikazati koncept suradnje, njezinu definiciju i ciljeve koji pospješuju inkluzivnu praksu. Uveliko je važno ispitati kako je suradnja prisutna u današnjem inkluzivnom školstvu te kako to sutručnjaci međusobno surađuju. Suradnje je u inkluzivnom odgoju i obrazovanju ključna jer uključuje niz stručnjaka. To su: odgajatelji,...
Suradnja roditelja i stručnjaka u procesu rane intervencije u obiteljima djece s oštećenjem vida
Suradnja roditelja i stručnjaka u procesu rane intervencije u obiteljima djece s oštećenjem vida
Ana Ivanković
Svaki roditelj sanjari o svom nerođenom djetetu – o njegovim fizičkim karakteristikama, o sposobnostima koje će naučiti i osobinama koje će steći. No, ponekad se ne ostvare njihova očekivanja te razvoj djeteta može postati nepredvidiv. Za razvoj i učenje vid je jedno od najvažnijih osjetila putem kojeg dijete prima većinu informacija iz svoje okoline, što znači da značajno utječe na cjelokupan razvojni put i djeluje na sva razvojna područja. Iz istog razloga je važno na...
Suradnja stručnjaka i roditelja djece romske populacije u Međimurskoj županiji
Suradnja stručnjaka i roditelja djece romske populacije u Međimurskoj županiji
Lana Agejev
Cilj ovog rada je dobiti uvid u iskustva stručnjaka u suradnji s roditeljima romske nacionalnosti, ispitati zadovoljstvo stručnjaka takvom suradnjom te utvrditi u kojoj su mjeri upoznati s obilježjima romske kulture. Svrha istraživanja je povezivanje dobivenih rezultata s već postojećim teoretskim spoznajama radi stvaranja znanja koje može pomoći unapređivanju rada stručnjaka kroz usvajanje interkulturalnih kompetencija i educiranje o romskoj kulturi i načinu života, sve s ciljem...
Suvremena etička pitanja u penologiji
Suvremena etička pitanja u penologiji
Martina Krišto
Cilj ovog rada je predstaviti različita etička pitanja suvremene penologije te dati uvid u različite teorijske podloge koje zastupaju određena stajališta. Naime, općepoznato je kako se društvena reakcija na počinjenje kaznenih djela mijenjala s vremenom, posebice s napretkom civilizacije. Put od principa „oko za oko, zub za zub“ pa sve do rehabilitacijski usmjerenog pristupa kažnjavanju bio je dug, temeljio se na brojnim teorijama koje će biti predstavljene u prvom dijelu ovog...
Svjesnost društva o jezičnim poremećajima
Svjesnost društva o jezičnim poremećajima
Ivana Cindrić
Svjesnost društva o jezičnim poremećajima Studentica: Ivana Cindrić Mentor: izv.prof.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević Program na kojem se polaže diplomski ispit: Logopedija Razvojni jezični poremećaji jedni su od najčešćih poremećaja koji se javljaju u predškolske i školske djece, a mogu značajno utjecati na kvalitetu života i akademski napredak. Svjesnost i znanje o razvojnim jezičnim poremećajima glavni je preduvjet dobroj prevenciji, ranom otkrivanju i intervenciji,...
Svjesnost i informiranost o glaukomu
Svjesnost i informiranost o glaukomu
Valentina Uzelac
Glaukom je vodeći uzročnik sljepoće u svijetu s najčešće asimptomatskim početkom, no tijek i ishod navedene bolesti ovise upravo o ranoj detekciji. Zbog toga je pravodobno informiranje ljudi o faktorima rizika i poticanje na redovne oftalmološke preglede ključno u bobi protiv glaukoma. Kako bi problematika glaukoma postala aktualna, Referentni centar za glaukom Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice uz potporu Hrvatskog oftalmološkog saveza oraganizirao je nacionalnu...
Svjesnost nastavnika o poremećajima tečnosti govora
Svjesnost nastavnika o poremećajima tečnosti govora
Ana Ivanović
Poremećaji tečnosti govora vrlo su složeni poremećaji koji utječu na gotovo sve dimenzije života. Znanja, stavovi i uvjerenja nastavnika značajno utječu na znanja, stavove i uvjerenja učenika kojima predaju te time i na okruženje u kojem se nalazi učenik koji ima poremećaj tečnosti govora, na njegovu sliku o sebi i poremećaju te posredno i na njegove stavove prema komunikaciji, njegov socijalni život i akademski uspjeh. Cilj ovog istraživanja je istražiti osviještenost...
Svjesnost o diskalkuliji kod stanovnika grada Splita
Svjesnost o diskalkuliji kod stanovnika grada Splita
Antonia Pušić
Cilj ovog rada je utvrditi razinu svjesnosti o diskalkuliji kod stanovnika grada Splita te provjeriti kakva je povezanost svjesnosti o diskalkuliji kod ispitanika i obilježja kao što su dob, spol i obrazovanje. Za potrebe istraživanja izrađen je upitnik pod nazivom „Upitnik razine svjesnosti o diskalkuliji“. Ispitano je 315 osoba u dobi od 18 do 65 godina na području grada Splita koje su dobrovoljno odlučile sudjelovati u istraživanju. Od ukupno 315 ispitanika, njih 92 (29%),...
Svjesnost o disleksiji u Hrvatskoj
Svjesnost o disleksiji u Hrvatskoj
Majda Kovač
Cilj rada bio je utvrditi razinu svjesnosti o disleksiji kod odraslih osoba u Republici Hrvatskoj te dobiti podatke o tome kako spol, dob i obrazovanje utječu na svjesnost o disleksiji i koji su to čimbenici koji utječu na ovakva znanja i stavove. Za postizanje ovog cilja korišten je Upitnik oblikovan za potrebe samog istraživanja. Ispitana je 101-a osoba, dobi od 20 do 65 godina, na području Grada Zagreba koja je doborovoljno prihvatila sudjelovati u istraživanju. Ispitani sudionici...
Svjesnost odgojitelja i učitelja o poremećajima glasa i govora kod djece
Svjesnost odgojitelja i učitelja o poremećajima glasa i govora kod djece
Helena Magdić
Poremećaji govora i glasa sve su češći poremećaji s kojima se djeca vrtićke i školske dobi susreću, a koji zahtijevaju pažnju djetetove okoline – roditelja, odgojitelja, učitelja i svih onih koji su sudionici djetetova razvoja, a čija je odgovornost prepoznati obilježja tih poremećaja i potražiti stručnu pomoć na vrijeme. Budući da u Republici Hrvatskoj nedostaju istraživanja o svjesnosti odgojitelja i učitelja o poremećajima govora i glasa kod djece, cilj ovog...
Svjesnost odgojitelja o poremećajima tečnosti govora
Svjesnost odgojitelja o poremećajima tečnosti govora
Ivana Vuko
Cilj ovog rada bio je ispitati razinu svjesnosti odgojitelja u dječjim vrtićima u Republici Hrvatskoj o poremećajima tečnosti govora, odnosno njihova znanja o poremećajima tečnosti govora. Također, nastojala su se ispitati uvjerenja odgojitelja o djeci s poremećajima tečnosti govora, o ulozi okoline i ulozi odgojitelja u razvoju poremećaja tečnosti govora kod djeteta, te poznavanje strategija prikladnih za rad s djecom s poremećajima tečnosti govora. Za potrebe istraživanja...

Paginacija