Paginacija

Suradnja stručnjaka i roditelja djece romske populacije u Međimurskoj županiji
Suradnja stručnjaka i roditelja djece romske populacije u Međimurskoj županiji
Lana Agejev
Cilj ovog rada je dobiti uvid u iskustva stručnjaka u suradnji s roditeljima romske nacionalnosti, ispitati zadovoljstvo stručnjaka takvom suradnjom te utvrditi u kojoj su mjeri upoznati s obilježjima romske kulture. Svrha istraživanja je povezivanje dobivenih rezultata s već postojećim teoretskim spoznajama radi stvaranja znanja koje može pomoći unapređivanju rada stručnjaka kroz usvajanje interkulturalnih kompetencija i educiranje o romskoj kulturi i načinu života, sve s ciljem...
Suvremena etička pitanja u penologiji
Suvremena etička pitanja u penologiji
Martina Krišto
Cilj ovog rada je predstaviti različita etička pitanja suvremene penologije te dati uvid u različite teorijske podloge koje zastupaju određena stajališta. Naime, općepoznato je kako se društvena reakcija na počinjenje kaznenih djela mijenjala s vremenom, posebice s napretkom civilizacije. Put od principa „oko za oko, zub za zub“ pa sve do rehabilitacijski usmjerenog pristupa kažnjavanju bio je dug, temeljio se na brojnim teorijama koje će biti predstavljene u prvom dijelu ovog...
Svjesnost društva o jezičnim poremećajima
Svjesnost društva o jezičnim poremećajima
Ivana Cindrić
Svjesnost društva o jezičnim poremećajima Studentica: Ivana Cindrić Mentor: izv.prof.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević Program na kojem se polaže diplomski ispit: Logopedija Razvojni jezični poremećaji jedni su od najčešćih poremećaja koji se javljaju u predškolske i školske djece, a mogu značajno utjecati na kvalitetu života i akademski napredak. Svjesnost i znanje o razvojnim jezičnim poremećajima glavni je preduvjet dobroj prevenciji, ranom otkrivanju i intervenciji,...
Svjesnost i informiranost o glaukomu
Svjesnost i informiranost o glaukomu
Valentina Uzelac
Glaukom je vodeći uzročnik sljepoće u svijetu s najčešće asimptomatskim početkom, no tijek i ishod navedene bolesti ovise upravo o ranoj detekciji. Zbog toga je pravodobno informiranje ljudi o faktorima rizika i poticanje na redovne oftalmološke preglede ključno u bobi protiv glaukoma. Kako bi problematika glaukoma postala aktualna, Referentni centar za glaukom Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice uz potporu Hrvatskog oftalmološkog saveza oraganizirao je nacionalnu...
Svjesnost nastavnika o poremećajima tečnosti govora
Svjesnost nastavnika o poremećajima tečnosti govora
Ana Ivanović
Poremećaji tečnosti govora vrlo su složeni poremećaji koji utječu na gotovo sve dimenzije života. Znanja, stavovi i uvjerenja nastavnika značajno utječu na znanja, stavove i uvjerenja učenika kojima predaju te time i na okruženje u kojem se nalazi učenik koji ima poremećaj tečnosti govora, na njegovu sliku o sebi i poremećaju te posredno i na njegove stavove prema komunikaciji, njegov socijalni život i akademski uspjeh. Cilj ovog istraživanja je istražiti osviještenost...
Svjesnost o diskalkuliji kod stanovnika grada Splita
Svjesnost o diskalkuliji kod stanovnika grada Splita
Antonia Pušić
Cilj ovog rada je utvrditi razinu svjesnosti o diskalkuliji kod stanovnika grada Splita te provjeriti kakva je povezanost svjesnosti o diskalkuliji kod ispitanika i obilježja kao što su dob, spol i obrazovanje. Za potrebe istraživanja izrađen je upitnik pod nazivom „Upitnik razine svjesnosti o diskalkuliji“. Ispitano je 315 osoba u dobi od 18 do 65 godina na području grada Splita koje su dobrovoljno odlučile sudjelovati u istraživanju. Od ukupno 315 ispitanika, njih 92 (29%),...
Svjesnost o disleksiji u Hrvatskoj
Svjesnost o disleksiji u Hrvatskoj
Majda Kovač
Cilj rada bio je utvrditi razinu svjesnosti o disleksiji kod odraslih osoba u Republici Hrvatskoj te dobiti podatke o tome kako spol, dob i obrazovanje utječu na svjesnost o disleksiji i koji su to čimbenici koji utječu na ovakva znanja i stavove. Za postizanje ovog cilja korišten je Upitnik oblikovan za potrebe samog istraživanja. Ispitana je 101-a osoba, dobi od 20 do 65 godina, na području Grada Zagreba koja je doborovoljno prihvatila sudjelovati u istraživanju. Ispitani sudionici...
Svjesnost odgojitelja i učitelja o poremećajima glasa i govora kod djece
Svjesnost odgojitelja i učitelja o poremećajima glasa i govora kod djece
Helena Magdić
Poremećaji govora i glasa sve su češći poremećaji s kojima se djeca vrtićke i školske dobi susreću, a koji zahtijevaju pažnju djetetove okoline – roditelja, odgojitelja, učitelja i svih onih koji su sudionici djetetova razvoja, a čija je odgovornost prepoznati obilježja tih poremećaja i potražiti stručnu pomoć na vrijeme. Budući da u Republici Hrvatskoj nedostaju istraživanja o svjesnosti odgojitelja i učitelja o poremećajima govora i glasa kod djece, cilj ovog...
Svjesnost odgojitelja o poremećajima tečnosti govora
Svjesnost odgojitelja o poremećajima tečnosti govora
Ivana Vuko
Cilj ovog rada bio je ispitati razinu svjesnosti odgojitelja u dječjim vrtićima u Republici Hrvatskoj o poremećajima tečnosti govora, odnosno njihova znanja o poremećajima tečnosti govora. Također, nastojala su se ispitati uvjerenja odgojitelja o djeci s poremećajima tečnosti govora, o ulozi okoline i ulozi odgojitelja u razvoju poremećaja tečnosti govora kod djeteta, te poznavanje strategija prikladnih za rad s djecom s poremećajima tečnosti govora. Za potrebe istraživanja...
Svjesnost pedijatara o mucanju
Svjesnost pedijatara o mucanju
Marijana Kaurinović
Mucanje je poremećaj tečnosti govora koji je, zbog svoje prirode i utjecaja na funkcioniranje pojedinca koji muca, područje zanimanja brojnih profesija. Godinama se nastoji odrediti jedinstvena definicija mucanja koja će obuhvatiti sve karakteristike mucanja (simptomatologiju, etiologiju i epidemiologiju), no umjesto toga se samo otkriva sve veća kompleksnost samoga poremećaja. Stoga ne iznenađuje da u literaturi pojmovi „fenomen“ i „mucanje“ često idu jedan uz drugog. ...
Svjesnost pedijatara o poremećajima glasa
Svjesnost pedijatara o poremećajima glasa
Sara Pleško
Poremećaj glasa može nastati u svim životnim razdobljima, pa tako i u djetinjstvu. Smatra se poremećajem za koji je karakteristično da obilježja glasnoće, visine i/ili kvaliteta glasa ne odgovaraju dobi, spolu, kulturi i/ili geografskom položaju osobe, odnosno djeteta. S obzirom na to da je vrlo važno za kvalitetu djetetova života da se poremećaj glasa prepozna što ranije, neizostavna je uloga pedijatara pri njegovu prepoznavanju. Cilj ovog istraživanja je ispitati svjesnost...
Svjesnost poslodavaca o disleksiji
Svjesnost poslodavaca o disleksiji
Ana Marija Finzir
Disleksija je specifična teškoća učenja koja prvenstveno utječe na vještine uključene u točno i tečno čitanje i pisanje, a njen je utjecaj na pojedinca vidljiv tijekom cijelog života, od najranije dobi, tijekom obrazovanja i u odrasloj dobi. Osobe s disleksijom imaju prilagodbe tijekom školovanja pa je za očekivati da će prilagodbe moći imati i na radnom mjestu. Cilj istraživanja bio je utvrditi znanja i stavove poslodavaca o disleksiji u Republici Hrvatskoj te odrediti...

Paginacija