Paginacija

Učinkovitost ICT-AAC aplikacije e-Galerija u poticanju jezičnih sposobnosti
Učinkovitost ICT-AAC aplikacije e-Galerija u poticanju jezičnih sposobnosti
Tina Krasić
U današnje vrijeme, logopedi u svom radu sve češće koriste informacijsko- komunikacijsku tehnologiju. Tako su u okviru projekta ICT-AAC razvijene brojne aplikacije među kojima je i ICT-AAC aplikacija e-Galerija koja je namijenjena različitim korisnicima te nudi brojne mogućnosti. Jedna od njih je poticanje jezičnih sposobnosti djece. Stoga je cilj ovoga rada ispitati učinkovitost ICT-AAC aplikacije e-Galerija u poticanju istih. U istraživanje su uključena djeca tipičnog jezičnog...
Učinkovitost konduktivne edukacije kod osoba s motoričkim poremećajima
Učinkovitost konduktivne edukacije kod osoba s motoričkim poremećajima
Linda Dujmović
Konduktivna edukacija holistička je edukacijsko rehabilitacijska metoda koja uz aktivno kognitivno sudjelovanje uči osobe s motoričkim poremećajima kako postati funkcionalniji i samostalniji u aktivnostima svakodnevnog života. Motorički poremećaji podrazumijevaju skupinu poremećaja fine i grube motorike te ravnoteže tijela koji stvaraju teškoće u svakodnevnim funkcionalnim aktivnostima. Svrha je ovog rada provjera učinkovitosti konduktivne edukacije kod osoba s motoričkim...
Učinkovitost lako čitljivog teksta u udžbenicima nove generacije - perspektiva učitelja
Učinkovitost lako čitljivog teksta u udžbenicima nove generacije - perspektiva učitelja
Ivana Radenović
U suvremenom kontekstu, inkluzija djece s teškoćama u aktivnosti i život zajednice ne može biti prenaglašena. Osnovno je polazište inkluzivnog obrazovanja pravo na kvalitetno obrazovanje i aktivno sudjelovanje svih učenika. Pritom je u školama potrebno stvaranje uvjeta koji će zadovoljavati različite odgojno-obrazovne potrebe svih učenika. Obzirom na porast broja učenika s teškoćama, ali i općenito raznolikost učenika, pri planiranju i realizaciji inkluzivne nastave sve se...
Učinkovitost obiteljskih preventivnih programa
Učinkovitost obiteljskih preventivnih programa
Elizabeta Nemec
Obiteljski preventivni programi važni su kako bi roditeljima/skrbnicima pružili potporu pri odgoju djece. Istraživanja su pokazala kako se pružanjem adekvatne potpore roditeljima unapređuju različiti aspekti njihova psihosocijalnog funkcioniranja (Scott, 2008). Isto tako, istraživanje Kushel i sur. (2009) ističe kako preventivni program Triple P (eng. The Positive Parenting Program) dugoročno pokazuje pozitivne rezultate djece kod kojih su se razvili eksternalizirani problemi u...
Učinkovitost primjene adaptiranih slikovnica za poticanje jezičnih sposobnosti
Učinkovitost primjene adaptiranih slikovnica za poticanje jezičnih sposobnosti
Sara Alviž
Zajedničko čitanje slikovnica je naturalistička aktivnost kojom se potiču vještine rane pismenosti, a prediktivno je i za kasnije čitanje i pisanje. Djeca sa složenim komunikacijskim potrebama često nemaju pristup takvom obliku implicitnog učenja. Adaptirane slikovnice predstavljaju suvremenu metodu logopedske podrške u okviru potpomognute komunikacije. Upravo zbog širokog raspona prilagodbi pružaju mogućnost interaktivnog sudjelovanja djeci s različitim odstupanjima od urednog...
Učinkovitost suvremenih metoda rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima temeljena na znanstvenim dokazima
Učinkovitost suvremenih metoda rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima temeljena na znanstvenim dokazima
Tena Mioč
Termin motorički poremećaji odnosi se na skupinu poremećaja grube i fine motorike i/ili ravnoteže tijela, koji otežavaju izvršavanje svakodnevnih funkcionalnih aktivnosti. U ovom radu nastojala se istražiti učinkovitost triju metoda kod osoba s motoričkim poremećajima na temelju znanstvenih dokaza. Terapija prisilno induciranog pokreta (CIMT) rehabilitacijski je pristup koji uključuje fizičko ograničavanje neoštećenog gornjeg ekstremiteta te usmjerene funkcionalne vježbe...
Učinkovitost suvremenih pristupa u tretmanu ovisnosti o psihoaktivnim drogama
Učinkovitost suvremenih pristupa u tretmanu ovisnosti o psihoaktivnim drogama
Edita Vindiš
Ovisnost o psihoaktivnim tvarima ozbiljan je javnozdravstveni problem, protiv kojeg se bori politikama prevencije te različitim tretmanskim pristupima. Stope zlouporabe droga svake godine sve su veće, kao i broj novih vrsta sredstava ovisnosti. Proporcionalno tome raste i broj novih pristupa tretmanu ovisnosti. Etablirani tretmanski programi kontinuirano se prate, evaluiraju te na temelju empirijskih spoznaja dalje razvijaju. Istraživanja učinkovitosti uglavnom idu u prilog provođenju...
Učinkovitost uvođenja potpomognute komunikacije kod djeteta s prirođenom malformacijom mozga
Učinkovitost uvođenja potpomognute komunikacije kod djeteta s prirođenom malformacijom mozga
Patricia Orlić
Prirođene malformacije mozga predstavljaju skupinu oštećenja ili poremećaja u razvoju mozga koji nastaju za vrijeme trudnoće te su vidljivi po rođenju djeteta. Populacija djece s prirođenim malformacijama mozga izuzetno je heterogena zbog specifičnosti neurološkog razvoja te je iz tog razloga vrlo teško govoriti o jasnoj kliničkoj slici koja ih prati. Komunikacijski i jezično-govorni razvoj područje je u kojem većina djece s ovim poremećajima ima značajnih...
VB - MAPP procjena u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma - prikaz primjene i iskustva stručnjaka
VB - MAPP procjena u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma - prikaz primjene i iskustva stručnjaka
Lidija Gojević
Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program (VB-MAPP), odnosno Protokol za procjenu miljokaza verbalnog ponašanja i određivanje primjerenog oblika odgoja i obrazovanja, instrument je koji se koristi za procjenu jezika i govora/komunikacije u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma. Ciljevi ovog rada su prikazati primjenu VB-MAPP procjene i dobiti uvid u korištenje VB-MAPP procjene u hrvatskim uvjetima uvažavanjem perspektive stručnjaka u pogledu njihove pripreme,...
Važnost grupe samopomoći u terapiji mucanja kod odraslih
Važnost grupe samopomoći u terapiji mucanja kod odraslih
Ivan Đurđević
Grupe samopomoći u terapiji mucanja kod odraslih su od neprocijenjive važnosti u post-terapijskom razdoblju. One pomažu u održavanju tehnika za tečan govor usvojenih u terapiji te njezine dobrobiti mogu pozitivno utjecati na cjelokupan život osobe koja muca. Grupe samopomoći trebaju biti otvorene za sve osobe koje mucaju, omogućiti sigurno okruženje u kojem će osobe koje mucaju moći nesmetano razgovarati, dijeliti misli, osjećaje, iskustva i strahove te se bolje upoznati s...
Verbalna i neverbalna imitacija djece tipičnog razvoja dobi 0-3 godine
Verbalna i neverbalna imitacija djece tipičnog razvoja dobi 0-3 godine
Ana Pleše
Imitacija je složeni mehanizam koji se definira kao sposobnost reprodukcije promatranog ponašanja. Tijekom ranog djetinjstva, imitacija ima dvije osnovne funkcije: funkciju učenja i socijalnu funkciju. Od najranijeg djetinjstva, djeca imitiraju roditelje i druge ljude oko sebe. Dijete često ima i ulogu modela, jer odrasle osobe nerijetko imitiraju dječje ponašanje. Recipročnost u imitaciji ima funkciju u razvoju različitih sposobnosti. Verbalna imitacija je karakterizirana...
Veza između fonološkog i leksičkog razvoja
Veza između fonološkog i leksičkog razvoja
Andrea Tonia Batinić
Cilj ovog preglednog rada je prikazati vezu između fonološkog i leksičkog razvoja. U početnom dijelu rada ukratko su prikazani fonološki i leksički razvoj, a zatim kako se ta dva razvoja isprepleću. Najvećim dijelom njihova se veza opisivala preko fonološke varijable (fonotaktička vjerojatnost) i leksičkih varijabli (čestotnost riječi i gustoća susjedstva). U radu se pokušalo prikazati i kakav utjecaj navedene varijable imaju na prepoznavanje i produkciju riječi te kako...

Paginacija