Paginacija

Viktimizacija i samoubojstva u zatvorskom sustavu
Viktimizacija i samoubojstva u zatvorskom sustavu
Lucija Žuvić
Viktimizacija je učestala pojava u svakodnevnom životu većine ljudi, iznimno složena po pitanju oblika, karakteristika okruženja u kojima se pojavljuje i odvija, kao i karakteristika žrtava te počinitelja. Posljedice viktimizacije su brojne i međusobno isprepletene. Niz fizičkih, psihičkih, socijalnih, ekonomskih, kulturoloških i drugih posljedica stradanja u svojoj krajnosti mogu dovesti do samoubojstva, kao posljednjeg odabira u nošenju sa stradanjem, konačnog...
Virtualna  stvarnost u edukacijskoj rehabilitaciji
Virtualna stvarnost u edukacijskoj rehabilitaciji
Mateja Šošić
Virtualna stvarnost predstavlja jedan aspekt računalne tehnologije koja omogućuje stvaranje simuliranog okruženja koji može simulirati fizičku prisutnost u mjestima u stvarnom svijetu ili u zamišljenim svjetovima. Različite vrste sustava virtualne stvarnosti danas se koriste na različitim područjima ljudskog djelovanja. Sustavi virtualne stvarnosti s obzirom na razinu imerzije dijele se na ne-imerzivne, polu-imerzivne i imerzivne, a sve terapije koje koriste navedene sustave...
Virtualna rana intervencija
Virtualna rana intervencija
Lidija Okreša
Virtualna rana intervencija je metoda pružanja usluga rane rehabilitacije korištenjem informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija, a diljem svijeta se prakticira zadnjih desetak godina. Takozvane tele-usluge nastale su u potrazi za alternativnim modelima intervencija uslijed nedovoljno kvalificiranih stručnjaka te nedostatka usluga u lokanim sredinama što je situacija na koju nailazimo i na području Hrvatske. U posljednjih godinu dana, uslijed pandemije COVID-19 virusa, stvorili su...
Virtualna stvarnost u rehabilitaciji motoričkih funkcija gornjih ekstremiteta
Virtualna stvarnost u rehabilitaciji motoričkih funkcija gornjih ekstremiteta
Marina Bubičić
Virtualna stvarnost (VS) kao relativno nova tehnologija u području rehabilitacije pokazuje velik potencijal za učinkovitu primjenu i pozitivne ishode. Ona omogućuje realistično interaktivno iskustvo komunikacije i manipulacije virtualnom okolinom koje intenzivno utječe na rehabilitaciju funkcionalnih motoričkih vještina. Motoričke sposobnosti mogu biti narušene velikim brojem motoričkih poremećaja, a najčešći su: cerebrovaskularni inzult/moždani udar i cerebralna paraliza...
Visual impairment due to a dyskinetic eye movement disorder in children with dyskinetic cerebral palsy
Visual impairment due to a dyskinetic eye movement disorder in children with dyskinetic cerebral palsy
Mihaela Ivošević
Despite the fact that ocular and cerebral visual abnormalities are shown to be very frequent in cerebral palsy (CP), children with CP are underreferred to rehabilitation services for visual impairments. Visual component is, together with the motor disorder, an integral part of the clinical picture of CP and not an associated symptom. Therefore, an accurate detection of visual disorders and visual function not only lead to a complete clinical diagnosis but also to an appropriate intervention...
Višerazinski pristup govornom diskursu osoba s afazijom
Višerazinski pristup govornom diskursu osoba s afazijom
Marija Jozipović
Afazija je složen stečeni jezični poremećaj nastao oštećenjem jezičnih centara u mozgu, najčešće nakon moždanog udara. Diskursna analiza pruža mogućnost jezične analize na različitim razinama proizvodnje i obrade. Analize diskursa osoba s afazijom posebno su zanimljive jer mogu poslužiti za razumijevanje onoga što se događa sa strukturom diskursa kada su dijelovi jezične obrade i proizvodnje narušeni. Unatoč velikom broju provedenih istraživanja, još nije poznato kakav...
Vještine i neki alati komunikacije djece s višestrukim teškoćama
Vještine i neki alati komunikacije djece s višestrukim teškoćama
Lara Jurišić
Razvoj svakog pojedinca proces je koji započinje prije samoga rođenja te na njega utječe mnoštvo faktora u okruženju, ali i unutar same osobe. Različita se razvojna područja razvijaju različitom brzinom, ali je njihov razvoj međusobno povezan. Baš zbog te povezanosti teškoće koje se mogu pojaviti u jednom razvojnom području mogu imati negativan utjecaj na razvoj nekog drugog. Svaki je pojedinac različit i različitim tempom usvaja vještine. Ipak, ta su odstupanja...
Vještine samozastupanja kod mladih osoba oštećena vida
Vještine samozastupanja kod mladih osoba oštećena vida
Katarina Marasović
Samozastupanje je jedan od važnih faktora koji utječe na uspjeh socijalnih interakcija. Osobe s invaliditetom, pa tako i osobe oštećena vida tijekom povijesti smatrane su bespomoćnim članovima društva pa su njihovi članovi obitelji ili druge bliske osobe često donosili odluke umjesto njih. Osobe oštećena vida, zbog nedostatka mogućnosti ili zbog smanjene mogućnosti primanja informacija iz okoline vizualnim putem, često imaju poteškoća u razvijanju socijalnih vještina. Cilj...
Vokalne terapije kod transrodnih osoba
Vokalne terapije kod transrodnih osoba
Katarina Marijan
Transrodne osobe osjećaju nesklad između roda s kojim se poistovjećuju i onog koji im je dodijeljen pri rođenju, na temelju anatomskih značajki. Sukladno tome, mogu se odlučiti na niz postupaka s ciljem njihova usklađivanja. Uz ostale stručnjake različitih profila koji sudjeluju u tranziciji, u posljednje je vrijeme prepoznat i značaj logopedske terapije u svrhu usklađivanja vanjske i unutarnje slike o sebi. U vokalnoj i komunikacijskoj terapiji kod transrodnih osoba radi se na...
Vokalni zamor kod djelatnika u pozivnim centrima
Vokalni zamor kod djelatnika u pozivnim centrima
Krešimir Perša
Na pitanje što je to vokalni zamor i kako ga tretirati još uvijek nema jednoznačnog odgovora te su brojni istraživači pokušali detaljnije opisati sam fenomen. Nanjundeswaran (2013) sažima problem definiranja vokalnog zamora te kaže da se vokalni zamor može definirati kao klinički sindrom ili se može definirati kao skupina fizioloških promjena nastalih uslijed pretjerane uporabe glasa. Cilj ovog diplomskog rada bio je ispitati postojanje vokalnog zamora kod djelatnika u pozivnim...
Vokalni zamor kod logopeda - primjenjuju li naučeno?
Vokalni zamor kod logopeda - primjenjuju li naučeno?
Martina Ristovski
Zbog prirode posla koji zahtijeva kontinuirane sate glasovne uporabe, logopedi se mogu svrstati unutar druge razine vokalnih profesionalaca zajedno s odgojiteljima, učiteljima i dr. Dok je dio vokalnih profesionalaca poučen strategijama za održavanje kvalitetnog glasa, drugi dio zbog neznanja ili izostanka primjene naučenog biva podložan vokalnim teškoćama, često vokalnom zamoru. Iako literatura još uvijek ne daje jednoznačnu definiciju vokalnog zamora, ono se najbolje...
Volja i samonadmašivanje kod osoba s motoričkim poremećajima
Volja i samonadmašivanje kod osoba s motoričkim poremećajima
Marcela Belamarić
Motorički razvoj važan je za svakog čovjeka jer mu on omogućuje funkcioniranje u svakodnevnom životu. Svako oštećenje fine ili grube motorike može utjecati na kvalitetu života pojedinca i na njegove mogućnosti ostvarenja. Što je motoričko oštećenje veće ili što je motorički poremećaj veći, to se osoba više suočava s ograničenjima u vlastitom ostvarenju. No, bez obzira na težinu motoričkog oštećenja, snaga volje pojedinca i njegova motiviranost mogu biti...

Paginacija