Pages

ADHD i odrasla dob
ADHD i odrasla dob
Dora Cerovčec
Ovaj se diplomski rad osvrće na ADHD u odrasloj dobi upravo zbog toga što se ADHD najviše povezuje s dječjom dobi i malo je istraživanja usmjereno na odraslu populaciju. Stoga je glavni cilj ovog rada prikazati jedinstvene perspektive odraslih osoba s ADHD-om u području promjene simptoma, interpersonalnih odnosa i svakodnevnog funkcioniranja. Istraživanje je provedeno u razdoblju od dva tjedna u lipnju 2020. godine. U istraživanju je sudjelovalo 8 odraslih osoba s postavljenom...
Akustička analiza glasa trenera akrobatskog rock'n'rolla prije i neposredno nakon treninga
Akustička analiza glasa trenera akrobatskog rock'n'rolla prije i neposredno nakon treninga
Karlo Škrinjarić
Cilj ovog diplomskog rada bio je objektivnim metodama ispitati postoje li promjene u kvaliteti glasa kod trenera akrobatskog rock'n'rolla prije i neposredno nakon treninga. Ispitanice su bile trenerice s područja Zagreba (N=10). Ispitivanje se provelo u dva dijelasnimanje fonacije vokala /A/ i brojanja do 10 prije treninga i neposredno nakon treninga. Također, ispitanice su ispunile kratki Upitnik simptoma vokalnog zamora koji je konstruiran za ovo istraživanje. Akustička analiza...
Akustička analiza kvalitete glasa kod odgajateljica
Akustička analiza kvalitete glasa kod odgajateljica
Ena Stanec
Ljudi koriste svoj glas svakodnevno u različitim situacijama. Glas je osnovno sredstvo komunikacije i time je njegova važnost neupitna. Cilj ovog istraživanja je dokazati postoji li promjena u kvaliteti glasa kod odgajateljica u analiziranim parametrima na početku i na kraju radnog dana, te utvrditi postoje li statistički značajna razlika između ta dva mjerenja. U istraživanju je sudjelovalo deset odgajateljica dječjeg vrtića Duga u Zagrebu. Za potrebe istraživanja,...
Akustički parametri glasa kod odraslih osoba koje mucaju
Akustički parametri glasa kod odraslih osoba koje mucaju
Mišela Grkeš
Cilj ovog rada je odrediti i opisati akustičke parametre glasa kod odraslih osoba koje mucaju kako bi se ustanovila njegova kvaliteta i odredio utjecaj mucanja na glas. Mucanje se definira kao poremećaj tečnosti govora, ali njegove manifestacije su vidljive na puno širem području od samog govora. Utjecaj je vidljiv na fizičkom, fiziološkom, socijalnom i emocionalnom području, a uz sve navedeno mucanje može imati negativan utjecaj i na glas.. Dugotrajna zlouporaba glasa može...
Analiza doprinosa kriminologije životnog vijeka razumijevanju delinkventog ponašanja i činjenja kaznenih djela
Analiza doprinosa kriminologije životnog vijeka razumijevanju delinkventog ponašanja i činjenja kaznenih djela
Tihana Vukasović
Kriminologija od svojih početaka proučava činjenje kaznenih djela kao socijalni fenomen koji uključuje povod, posljedice i razvoj ponašanja, stoga su tijekom godina nastala razna teorijska objašnjenja koja se tradicionalno svrstavaju u tri grupe teorija – biološke, psihološke i sociološke. Pojavom koncepta kriminalne karijere razvijaju se nove teorije tzv. „kriminologije životnog vijeka“. Kriminologija životnog vijeka fokus stavlja na promjene koje se događaju u...
Analiza longitudinalnih studija iz područja kriminalne karijere
Analiza longitudinalnih studija iz područja kriminalne karijere
Marija Murat
Koncept kriminalne karijere, iako relativno nov, sve se više obrađuje u znanstvenoj literaturi temeljem čijih se rezultata dobivaju nove spoznaje o razlozima početka, ustrajanja i prestanka činjenja kaznenih djela. Na temelju tog koncepta nastale su neke od novijih kriminoloških teorija koje daju novi pogled, kako na počinitelje, tako i na osobitosti samih kaznenih djela. Temeljem ranijih radova kao što su Glueck i Glueck (1930) te Clifforda Shawa (1930), kriminalna karijera je dala...
Analiza pristupačnosti prometnog kompleksa grada Splita za samostalno kretanje osoba oštećena vida
Analiza pristupačnosti prometnog kompleksa grada Splita za samostalno kretanje osoba oštećena vida
Anđela Čeprnja
Autobusni i željeznički kolodvor te trajektna luka jedni su od najprometnijih i najfrekventnijih prometnih kompleksa grada Splita. Smješteni u samom centru grada, omogućavaju transfer putnika i tereta cestovnim, željezničkim i pomorskim putem. Ono što ih obilježava je jako visoka fluktuacija prometa, a pogotovo za vrijeme ljetne turističke sezone. Ovakva jedinstvena područja povećane kompleksnosti prometa znaju biti otežana za samostalno kretanje osobe oštećena vida ukoliko im...
Analiza sintaktičke složenosti dječjeg pripovjednog diskursa
Analiza sintaktičke složenosti dječjeg pripovjednog diskursa
Magdalena Bedeković
Diskurs je jezična cjelina u kojoj je moguće utvrditi ovisnost jednih jezičnih jedinica o drugima, a temeljno svojstvo mu je jezična dovršenost (Barić i sur., 1997). Jedan od oblika diskursa je pripovijedanje te se ono često rabi kao jezični uzorak za analizu dječjeg jezika. U ovom radu pripovijedanje se istraživalo na mikrostrukturnoj razini, odnosno proučavala se sintaktička složenost dječjeg pripovjednog diskursa. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati sintaktičku...
Analiza tema pripovjednih uzorka djece osnovnoškolske dobi
Analiza tema pripovjednih uzorka djece osnovnoškolske dobi
Anamarija Galović
Pripovijedanje osobnih priča predstavlja važan aspekt dječjega razvoja u kojem dijete objedinjava sva svoja usvojena znanja iz različitih sfera. Navedeno govori u prilog potrebi za detaljnim opisivanjem razvoja i obilježja pripovijedanja djece urednog razvoja, i to na svim razinama. Vještina pripovijedanja djece urednog razvoja tema je mnogih istraživanja, no mali broj njih usmjerio se na analizu tema njihovih priča. Stoga je cilj ovog rada odrediti o kojim temama djeca...
Art/ekspresivne terapije u psihosocijalnoj onkologiji
Art/ekspresivne terapije u psihosocijalnoj onkologiji
Nicol Dotlić
Podaci iz Registra za rak Republike Hrvatske (2015) govore da je rak drugi najvaţniji uzrok smrti što ga čini značajnim problemom stanovništva Hrvatske. Proces dijagnoze malignog oboljenja je za pacijenta tjeskobno vrijeme. Osobe koje su preţivjele rak dojke suočavaju se sa mnogim psihosocijalnim i fizičkim teškoćama, problemom na području slike tijela, problemima sa seksualnošću, stresom, depresijom. Art-ekspresivne terapije u psihosocijalnoj onkologiji obraĎuju emocije koje...
Asistivna tehnologija za oboljele od Parkinsonove bolesti
Asistivna tehnologija za oboljele od Parkinsonove bolesti
Josipa Kravaršćan
Tehnologija se danas rapidno razvija i napreduje, a time i korištenje tehnologije za pomoć osobama s invaliditetom. Asistivna tehnologija ima važnost u rehabilitaciji osoba s Parkinsonovom bolešću. Liječenje Parkinsonove bolesti složeno je i doživotno te zbog toga zahtjeva kontinuiranu i otvorenu suradnju između bolesnika i svih članova multidisciplinarnog tima, kao i korištenje asistivne tehnologije. S obzirom na navedeno, u ovome radu biti će prikazana neka asistivna rješenja...
Asistivna tehnologija za orijentaciju i kretanje osoba oštećena vida
Asistivna tehnologija za orijentaciju i kretanje osoba oštećena vida
Mihaela Jurčević
U nastojanju da se prevladaju ili smanje teškoće uzrokovane oštećenjem vida, opširna istraživanja posvećena su razvoju asistivnih sustava. U životu osoba s oštećenim vidom postoji konstantna potreba za asistivnim tehnologijama, koje bi im omogućile da se kreću i orijentiraju u prostoru, što je važno zbog održavanja socijalnih kontakata, zapošljavanja i kvalitete života općenito. Postoje različite definicije asistivnih tehnologija. Ali svima je zajedničko da se radi o...

Pages