Pages

Edukacijski program o samopregledu dojke kod učenica srednjih škola
Edukacijski program o samopregledu dojke kod učenica srednjih škola
Anđa Dedić
Tijekom života žensko tijelo prolazi kroz brojne fizičke promjene, od onih relativno prolaznih, čestih i benignih, pa sve do onih koje su prikrivene i nisu toliko očite, a mogu ukazivati na patološko stanje. U patološke promjene ubraja se rak dojke koji je najčešći rak kod žena u razvijenim zemljama. Sve češće se zloćudne promjene javljaju i kod mlađe populacije stoga je važno educirati upravo tu populaciju kako na vrijeme detektirati promjene i na taj način očuvati svoje...
Edukacijsko-rehabilitacijski pristup kod razvojnog poremećaja koordinacije
Edukacijsko-rehabilitacijski pristup kod razvojnog poremećaja koordinacije
Ana Lea Jurak
Razvojni poremećaj koordinacije definira se kao oštećenje motoričke koordinacije koje je dovoljno veliko da interferira sa svakodnevnim životnim aktivnostima i akademskim postignućima. Svakodnevne životne aktivnosti koje zahtijevaju motoričku koordinaciju procjenjuju se u odnosu na kronološku dob i inteligenciju, a njihov poremećaj može se manifestirati izrazitim kašnjenjem u postizanju motoričkih miljokaza poput puzanja, sjedenja ili hoda, čestim ispadanjem stvari,...
Eholalija kod djece s poremećajem iz spektra autizma
Eholalija kod djece s poremećajem iz spektra autizma
Dora Augustinović
Prema američkoj klasifikaciji DSM-5 poremećaj iz spektra autizma (PSA) dijagnosticira se prisustvom perzistentnih deficita u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama te prisustvom ograničenih, repetitivnih obrazaca ponašanja, interesa ili aktivnosti. Prevalencija djece sa PSA-om u posljednjih je desetak godina u stalnom porastu. Podaci Američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti iz 2012. pokazuju da se jedno od 59 djece prepozna kao dijete sa PSA-om. Među kriterijima za...
Elementi kreativnih terapija u pružanju psihosocijalne podrške djeci oboljeloj od šećerne bolesti tip I
Elementi kreativnih terapija u pružanju psihosocijalne podrške djeci oboljeloj od šećerne bolesti tip I
Dora Milošević
Kritično razdoblje za djecu oboljelu od šećerne bolesti upravo je rana školska dob, kada se djeca na neki način odvajaju od roditelja, te započinje njihova samostalna briga o šećernoj bolesti i kontroli iste. Ciljevi ovog istraživačkog rada odnose se na provedbu i evaluaciju programa kreativnih terapija i njihovog utjecaja na dječje negativne osjećaje prema bolesti, viđenje samokontrole, strah te poboljšanje uspješnosti oboljele djece u socijalnim aspektima života. Također,...
Emocije i mucanje
Emocije i mucanje
Marija Marinović
Mucanje je poremećaj tečnosti govora kojeg karakteriziraju ponavljanja, produžavanja, oklijevanja, pauze i/ili blokade glasova, slogova i riječi. No mucanje ne narušava samo tečnost govora, njegov utjecaj je vidljiv i na psihosocijalnom i psihoemocionalnom području. Nepredvidljivost kao i ostala obilježja mucanja stvaraju napetost koja se s vremenom pretvara u anksioznost i strah koji motivira osobe koje mucaju prema strategijama koje će ih lišiti stresora i neugode:...
Emocionalni i ponašajni problemi kod djece iz jednoroditeljskih obitelj
Emocionalni i ponašajni problemi kod djece iz jednoroditeljskih obitelj
Arijana Wassong
Cilj ovog diplomskog rada je dati pregled postojećih relevantnih istraživanja koja se fokusiraju na jednoroditeljske obitelji i razvojne ishode kod djece i mladih te pregled učinkovitih intervencija namijenjenih jednoroditeljskim obiteljima. Suvremeno društvo obilježeno je pluralitetom i raznovrsnošću obiteljskih struktura, a kao specifična struktura izdvajaju se jednoroditeljske obitelji, čiji broj kontinuirano raste. Jednoroditeljske obitelji heterogena su skupina, nisu...
Emocionalni razvoj i ponašanje djece s intelektualnim teškoćama
Emocionalni razvoj i ponašanje djece s intelektualnim teškoćama
Marija Dautanec
Emocije su glavni pokretač svakog pojedinca, njegova odnosa s drugim ljudima i cijeloga društvenoga života. Emocije povezuju pojedinca sa ljudima, stvarima i događajima. Zbog navedenog emocionalni razvoj je važan za svakog pojedinca, zapravo za svako dijete od njegove najranije dobi, odnosno od samog rođenja. Za emocionalni razvoj bitna je okolina u kojoj se dijete nalazi, djetetov primarni skrbnik kao i sam djetetov temperamenti razina intelektualnog funkcioniranja. Emocionalni...
Etiološki čimbenici psihopatskih sklonosti
Etiološki čimbenici psihopatskih sklonosti
Bruno Nimac
Psihopatija je poremećaj koji podrazumijeva specifične fenomenološke i etiološke karakteristike emocija, ponašanja i interpersonalnih odnosa. Proučavajući etiološke čimbenike koji doprinose razvoju psihopatije, važno je napomenuti kako postoji više različitih razvojnih puteva. Kada se proučavaju zasebno, biološki, psihološki i socijalni čimbenici rizika, relevantni za razvoj psihopatije, i dalje ne daju potpuno sliku ovog fenomena. Međutim može se zaključiti kako njihova...
Evaluacija  edukacijsko-rehabilitacijskih programa  za djecu s odstupanjem u psihomotoričkom razvoju
Evaluacija edukacijsko-rehabilitacijskih programa za djecu s odstupanjem u psihomotoričkom razvoju
Mia Senkić
Rana intervencija podrazumijeva širok i raznolik spektar aktivnosti i postupaka koji su namijenjeni podršci ranom dječjem razvoju, te je to model namijenjen vulnerabilnim skupinama djece s rizikom za razvojno odstupanje ili s već utvrđenim razvojnim teškoćama, kao i njihovim obiteljima. Ona kroz multidisciplinarnu suradnju i različite pristupe unapređuje djetetove kompetencije, smanjuje teškoće, povećava funkcionalnost te pruža podršku obitelji kroz edukaciju i savjetovanje s...
Evaluacija edukacijsko-rehabilitacijskog programa kod djeteta s artrogripozom
Evaluacija edukacijsko-rehabilitacijskog programa kod djeteta s artrogripozom
Maja Divljaković
Edukacijsko-rehabilitacijski program je dio pojedinačno usmjerenih edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka i mjera koje su utemeljene na načelima i spoznajama edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Program obuhvaća veliki broj komponenti, ali je ovo istraživanje usmjereno na poticanje na području brige o sebi, spoznaje, motorike, komunikacije, emocionalnog i socijalnog ponašanja. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi učinkovitost edukacijsko-rehabilitacijskog programa...
Evaluacija intervencije za povećanje kompetencija roditelja djece s ADHD-om
Evaluacija intervencije za povećanje kompetencija roditelja djece s ADHD-om
Ozana Mikulić
Zbog činjenice da se roditelji djece s ADHD-om u Republici Hrvatskoj suočavaju s nedostatkom sustavne i kontinuirane stručne podrške, nastala je ideja za izradom i provedbom programa namijenjenog upravo njima. Cilj ovog rada je provjeriti je li program imao učinak na povećanje opće informiranosti i znanja o ADHD-u, povećanje kompetencija roditelja za suočavanje sa stresnim situacijama, povećanje emocionalne samoregulacije te povećanje emocionalne topline prema djetetu. Program je...
Evaluacija programa aktivnog suočavanja s ispitnim stresom studenata
Evaluacija programa aktivnog suočavanja s ispitnim stresom studenata
Franka-Angela Šimunković
Kod studentske populacije čest izvor psihosocijalnog stresa upravo su akademske aktivnosti i obaveze, a istraživanja potvrđuju da je jedan od značajnijih izvora upravo ispit, o kojemu se u literaturi često govori kao ispitnoj anksioznosti. Iako je, s ciljem smanjenja pojavnosti ispitne anksioznosti, potrebno utjecati na mnogobrojne faktore u životu osobe, gotovo je nemoguće u potpunosti spriječiti njezinu pojavnost. Upravo iz tog razloga, ovaj diplomski rad usmjeren je na ispitivanje...

Pages