Pages

Vršnjačko nasilje i povezanost sa školom adolescenata grada Zagreba
Vršnjačko nasilje i povezanost sa školom adolescenata grada Zagreba
Lana Tolarić
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi opseg vršnjačkog nasilja u srednjim školama grada Zagreba uključenih u ovo istraživanje te ispitati odnos nasilja s vrstom škole koju učenici pohađaju (gimnazija, četverogodišnji strukovni program, trogodišnji strukovni program) i njihovom privrženosti školi. Navedeno istraživanje provedeno je u razdoblju od listopada do studenog 2017. godine u Zagrebu u sklopu znanstvenog projekta „Pozitivan razvoj adolescenata grada Zagreba:...
Yoga for the Special Child®
Yoga for the Special Child®
Sara Bene
Cilj ovog rada je predstaviti metodu Yoga for Special Child; sustav vježbi i položaja iz joge osmišljenih za djece s teškoćama u razvoju, kao i mlade s razvojnim odstupanjima. U uvodu rada iznesena su neka dosadašnja istraživanja na različitim populacijama djece s teškoćama u razvoju kako bi se potkrijepila djelotvornost joge u rehabilitaciji. Yoga for the Special Child je metoda u kojoj se provode određene asane (vježbe) s obzirom na razvojnu dob djeteta. Asane koje se koriste...
Zadovoljstvo osoba koje mucaju logopedskom terapijom u doba pandemije koronavirusa
Zadovoljstvo osoba koje mucaju logopedskom terapijom u doba pandemije koronavirusa
Paula Tomaš
Mucanje je poremećaj tečnosti govora koji je karakteriziran čestim ponavljanjima glasova ili slogova, jednosložnih riječi, produžavanjem glasova blokadama, oklijevanjima i pauzama. Prisutna mogu biti i sekundarna ponašanja u obliku treptanja, nevoljnih pokreta glave i/ili udova te ostalih tikova, a poremećaj nosi i psihosocijalne i psihoemocionalne implikacije. Bitnu ulogu u savladavanju mucanja ima logopedska terapija. Danas se sve više koristi tehnologija u primjeni terapije pa...
Zadovoljstvo partnerskim odnosima roditelja djece s poremećajima iz spektra autizma
Zadovoljstvo partnerskim odnosima roditelja djece s poremećajima iz spektra autizma
Marijana Vrankić
Cilj ovog istraživanja bio je testirati Rusbultin model ulaganja (1980) na uzorku roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA) koja su uključena u predškolski ili osnovnoškolski sustav odgoja i obrazovanja. Istraživanje je obuhvatilo 89 ispitanika koji su ispunjavali upitnik u koji su uvrštene skale koje mjere sljedeće varijable: suroditeljstvo, roditeljski stres, pozitivne i negativne interakcije, učestalost pozitivnih interakcija, podršku partnera i vlastitu podršku...
Zadovoljstvo poslodavaca sustavom potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Zadovoljstvo poslodavaca sustavom potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Tea Turković
Cilj ovog istraživanja je dobiti uvid u to koliko su poslodavci s područja Zagreba i Zagrebačke županije koji imaju iskustvo zapošljavanja osoba s invaliditetom zadovoljni cjelokupnim sustavom za zapošljavanje ovih osoba, kakvo je bilo njihovo iskustvo pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, te kako su zadovoljni podrškom stručnjaka pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Diplomski rad obrađuje sustav potpora poslodavcima u Republici Hrvatskoj, analizira problematiku...
Zapošljavanje osoba s autizmom
Zapošljavanje osoba s autizmom
Tomislav Cvrtnjak
Kao nužna komponenta ulaska u svijet odraslih, zapošljavanje je jedan od najpoželjnijih ishoda u odrasloj dobi svakog pojedinca, uključujući osobe s autizmom. Iako mnoge osobe s autizmom iskazuju želju za zaposlenjem, brojne studije pokazuju poražavajuće ishode u zapošljavanju ove populacije. Čak i kada se uspiju zaposliti, osobe s autizmom uglavnom rade na radnim mjestima za koja su prekvalificirani, često moraju mijenjati poslove, a nerijetko su za svoj rad i ...
Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Krapinsko-zagorskoj županiji
Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Krapinsko-zagorskoj županiji
Jelena Mihovilić
Populacija osoba s invaliditetom jest heterogena populacija te u svijetu živi više od milijardu osoba s nekom vrstom invaliditeta, odnosno 15% ukupne svjetske populacije čine osobe s invaliditetom (WHO, 2011). U životu osoba s invaliditetom važnu ulogu zauzimaju rad i zapošljavanje jer omogućuju socijalnu interakciju, strukturiraju pojedinčevo vrijeme, izvor su identiteta i samopoštovanja pojedinca, a ponekad su i izvor samoaktualizacije (Jahoda, 1982 prema Kozjak i Lapat,...
Zapošljavanje osoba s invaliditetom u okolnostima pandemije COVID- 19
Zapošljavanje osoba s invaliditetom u okolnostima pandemije COVID- 19
Sanja Sakač
Svrha ovog rada je dobiti uvid u zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom u okolnostima pandemije COVID-19. Prikazani su aktualni propisi na području zapošljavanja osoba s invaliditetom te se pruža uvid u mogućnosti, prava i obveze osoba s invaliditetom ali i poslodavaca koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Sve osobe s invaliditetom imaju pravo na jednake uvjete i mogućnosti, kao i pravo na ravnopravno sudjelovanje u društvu i život bez prepreka. Postoje brojne dobrobiti rada,...
Zapošljavanje osoba s invaliditetom u zaštitnoj radionici "Suvenir Arbor Sirač""
Zapošljavanje osoba s invaliditetom u zaštitnoj radionici "Suvenir Arbor Sirač""
Adriana Selihar
Osobe s invaliditetom predstavljaju „osjetljivu“ i teško zapošljivu skupinu ljudi na tržištu rada. U Republici Hrvatskoj je prisutan poprilično velik broj nezaposlenih osoba s invaliditetom, ali pozitivna je stvar što se raznim propisima i mjerama aktivne politike ta brojka nastoji što više smanjiti. Osobe s invaliditetom se mogu zapošljavati na otvorenom tržištu rada te pod posebnim uvjetima. Zapošljavanje u zaštitnim radionicama spada u zapošljavanje pod posebnim uvjetima...
Zastupljenost vrsta riječi u rječniku djece s poremećajem iz spektra autizma s obzirom na metode prikupljanja podataka
Zastupljenost vrsta riječi u rječniku djece s poremećajem iz spektra autizma s obzirom na metode prikupljanja podataka
Tihana Pereković
Poremećaj iz spektra autizma definiran je kao neurorazvojni poremećaj koji se javlja u prve 3 godine života, a očituje se u perzistentim nedostacima u socijalnoj komunikaciji i socijalnoj interakciji te ograničenim, repetitivnim obrascima ponašanja, interesa i aktivnosti (DSM 5, 2013). Američko logopedsko društvo smatra nužnim uključiti i jezične komponente smatrajući kako su odstupanja u formi i sadržaju jezika važni klinički pokazatelji postojanja poremećaja (ASHA, 2012)....
Zaštitni čimbenici i zadovoljstvo životom kod mladih s problemima u ponašanju
Zaštitni čimbenici i zadovoljstvo životom kod mladih s problemima u ponašanju
Eva Đuran
Temeljni cilj ovog rada je ispitati razlike u zaštitnim čimbenicima na individualnoj i obiteljskoj razini te zadovoljstvu životom kod mladih s problemima u ponašanju s obzirom na spol. Specifično, istraživanjem se nastoji utvrditi postoji li razlika u generalnoj samoefikasnosti, obiteljskoj komunikaciji, povezanosti i nošenju s problemima, obiteljskoj vjeri/duhovnosti, socijalnoj podršci obitelji te zadovoljstvu životom u cjelini i po domenama životnih područja između mladića...
Zaštitni čimbenici za sprječavanje bjegova iz odgojnih ustanova iz perspektive mladih
Zaštitni čimbenici za sprječavanje bjegova iz odgojnih ustanova iz perspektive mladih
Maja Kovačićek
Na temelju dostupnih izvješća i statistika od strane Ministarstva unutarnjih poslova te Pravobraniteljice za djecu, fenomen pojave bjegova mladih iz odgojne ustanove je zadnjih nekoliko godina u porastu. Navedeni fenomen predstavlja opasnost za mladu osobu koja se tijekom bijega izlaže mnogim rizicima te joj je onemogućeno pružanje tretmanskih intervencija, no isto tako predstavlja i veliki društveni problem. Rezultati istraživanja (Ratkajec Gašević, Zalović, Maurović, 2017)...

Pages