Pages

Tretman neubrojivih počinitelja kaznenih djela
Tretman neubrojivih počinitelja kaznenih djela
Ana-Marija Validžić
Neubrojivi počinitelji kaznenih djela su oni koji u trenutku počinjenja zločina nisu mogli shvatiti značenje svojeg postupanja. Oni nisu krivi i ne može im se izreći kazna. Kaznena djela koja su počinili su pretežito teška kaznena djela poput ubojstva i pokušaja ubojstva te su ih počinili prvi put. Država oduzimanjem njihove slobode preuzima odgovornost za brigu o njihovu zdravlju. Tretman neubrojivih počinitelja kaznenih djela nije jednostavan. U njihovu liječenju koriste se...
Tretman ovisnika o alkoholu u korekcijskom okruženju
Tretman ovisnika o alkoholu u korekcijskom okruženju
Elena Cvitković
Alkoholizam i prekomjerno konzumiranje alkohola jedan je od vodećih problema suvremenog društva, pa tako i na području Hrvatske. Osim u kontekstu javnog zdravstva, alkoholizam se kao značajna tema pojavljuje i u raznim drugim sferama kako javnog, tako i privatnog života, što obuhvaća i kriminologiju i penologiju. Posebice se to odnosi na tretmane koji se provode u korekcijskim ustanovama, kako sa počiniteljima kaznenih djela koja su počinjena pod utjecajem alkohola, tako i...
Tretman počinitelja seksualnih delikata
Tretman počinitelja seksualnih delikata
Tea Bošnjak
Tretman počinitelja seksualnih delikata odnosi se na skup intervencija koje se primjenjuju s ciljem smanjivanja vjerojatnosti da će počinitelj recidivirati, odnosno ponovno počiniti seksualni delikt. Programi tretmana podrazumijevaju individualni i grupni psihosocijalni tretman počinitelja te predstavljaju temelj rehabilitacije i resocijalizacije istih. Generalno, tretman počinitelja seksualnih delikata fokusira se na razvijanje empatije prema žrtvi, preuzimanje odgovornosti za...
Tretman žena počiniteljica kaznenih delikata s elementima nasilja
Tretman žena počiniteljica kaznenih delikata s elementima nasilja
Lucia Turković
Zastupljenost žena unutar ukupne zatvorske populacije je oko desetak ili više puta manja u odnosu na broj muškaraca, pa se, posljedično, s tretmanske strane nije razvijalo niti proučavalo načine da se razviju programi tretmana namijenjeni ženama, već su se koristili oni postojeći – temeljeni na kriminogenim potrebama muške populacije zatvorenika. Uzevši u obzir činjenicu kako ipak postoje značajne razlike s obzirom na spol, svrha ovog diplomskog rada je dati sistematizirani...
Trgovanje djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja
Trgovanje djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja
Ivana Belokapa
Trgovanje ljudima pojavljuje se u svim dijelovima svijeta te pogađa žene, muškarce i djecu. U tom se pogledu osobito naglašava ozbiljnost problema trgovanja djecom, općenito, te u svrhu seksualnog iskorištavanja, specifično. Niti jedan čimbenik ne može samostalno objasniti zbog čega su djeca u riziku od seksualnog iskorištavanja. Unatoč tome, jasno je kako su ona ranjivija već zbog svoje dobi. Općenito gledajući, djeca imaju manje iskustva, znanja, zrelosti i, u mnogim...
Tržište droga-komparativna analiza hrvatskog i europskog tržišta droga
Tržište droga-komparativna analiza hrvatskog i europskog tržišta droga
Ivona Jurišić
Ilegalno trţište droga jedno je od najvećih i najprofitabilnijih trţišta kako u svijetu, tako i u Europi. Generalno, kriminalitet povezan sa zlouporabom droga je veliko i kompleksno podruĉje koje se manifestira kroz primarni, sekundarni i tercijarni kriminalitet. U raznim modalitetima ovog podruĉja, svrstava se i trgovanje drogom. Cilj ovog diplomskog rada je upoznati se sa strukturom i dinamikom suvremenog trţišta droga u Europi te usporediti da li se ista slika odraţava i u...
Uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u javni život Hrvatske
Uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u javni život Hrvatske
Ivan Sindičić
Ovaj rad bavi se temom uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama u javni život Hrvatske. Teorijska podloga ovoga rada zasnovana je na socijalnom modelu upravo stoga što je u kontekstu socijalnog modela osoba s invaliditetom aktivni borac za ravnopravnost i partner u stvaranju društva koje je doista inkluzivno (Mihanović, 2011). Zbog svega toga, kao i zbog nepobitne činjenice da je pokret samozastupanja zadnjih desetljeća u porastu, vrijedno je bilo istražiti koliko su...
Uključenost pripadnika navijačkih skupina u devijantna i kriminalna ponašanja
Uključenost pripadnika navijačkih skupina u devijantna i kriminalna ponašanja
Ivana Vučetić
Glavni cilj ovoga rada je dobiti uvid u osobitosti devijantnog i kriminalnog ponašanja pripadnika navijačkih skupina Torcide i Bad Blue Boysa. S obzirom da se radi o eksplorativnom tipu istraživanja, u radu nisu postavljene hipoteze. Podaci su se prikupljali putem posebno izrađenog on line upitnika za ovo istraživanje u razdoblju od 15.travnja 2019. godine do 15.svibnja 2019.godine, pri čemu se za distribuciju upitnika koristila metoda snježne grude (org., snow ball method). Pitanja...
Uključivanje dječjih interesa u intervencije temeljene na aktivnostima
Uključivanje dječjih interesa u intervencije temeljene na aktivnostima
Marta Huhoja
Učenje, bilo stjecanje novih znanja ili usvajanje nekih vještina, najbolje se odvija u visoko motivirajućoj okolini. Za dijete je to ono što mu je zabavno te prati njegove interese i odvija se kroz smislene aktivnosti u koje se dijete rado uključuje. Interese djeteta možemo podijeliti na osobne i situacijske. Osobni interesi su oni koji proizlaze iz osobnih karakteristika pojedinca zbog kojih su aktivnosti ugodne i željene te se odražavaju kao preferencija prema određenim objektima,...
Uloga duhovnosti u suočavanju s kroničnom bolesti
Uloga duhovnosti u suočavanju s kroničnom bolesti
Ivana Jurčević
Kronične bolesti predstavljaju kategoriju vremenski dugotrajno narušenih zdravstvenih stanja, koja nije jednostavno liječiti te su i dalje poseban izazov za suvremenu medicinsku praksu, oboljelu osobu i njegovu obitelj. Kod kronično oboljelih mnoga osobna životna područja znaju biti narušena, a promjene zdravstvenog stanja, drugi dodatni osobni problemi mogu biti okidač i katalizator upadanja u egzistencijalne krize koje znaju biti vrlo iscrpljujuće i demotivirajuće, pa...
Uloga edukacijskog rehabilitatora u hrvatskom sustavu inkluzivnog odgoja i obrazovanja
Uloga edukacijskog rehabilitatora u hrvatskom sustavu inkluzivnog odgoja i obrazovanja
Petra Plastić
Inkluzija je pojam koji se sve više pojavljuje u sustavu odgoja i obrazovanja i ima svoje korijene u brojnim zakonima donesenima u 20. i 21. stoljeću. Inkluzija označava uvažavanje i prihvaćanje različitosti te ostvarivanje jednakih mogućnosti za sve. Da bi se inkluzija uspješno provela, naglasak je na brojnim sudionicima koji svojim radom utječu i razvijaju proces inkluzije. Uz učitelje, učenike, roditelje, ravnatelje i druge stručnjake, važnu ulogu imaju stručnjaci koji rade...
Uloga edukacijskog rehabilitatora u poboljšanju kvalitete života osoba oboljelih od bulozne epidermolize
Uloga edukacijskog rehabilitatora u poboljšanju kvalitete života osoba oboljelih od bulozne epidermolize
Suzana Pavlinić
Bulozna epidermoliza je rijetka nasljedna skupina bolesti kože koju obilježava preosjetljivost kože i stvaranje mjehura na predjelima kože izloženima trljanju. Osim fizičke manifestacije, bolest karakteriziraju i sekundarne komplikacije na brojnim organima i organskim sustavima. Kao posljedica svakodnevnog suočavanja s raznim izazovima i zahtjevima koji prolaze iz složene dijagnoze ove bolesti, ona ima značajan utjecaj na psihosocijalni i emocionalni status oboljelog. Uz potrebu za...

Pages