Pages

Utjecaj socioekonomskog statusa na makrostrukturu pripovijedanja
Utjecaj socioekonomskog statusa na makrostrukturu pripovijedanja
Karla Jurjević
Pripovijedanje je pragmatička vještina na koju utječu brojni čimbenici, a među njima nalazimo i utjecaj socioekonomskog statusa (SES). U interesu ovog rada bilo je istražiti povezanost socioekonomskog statusa roditelja i makrostrukture pripovijedanja kod djece, odnosno istražiti postoje li razlike u makrostrukturi pripovijedanja djece srednjeg i visokog socioekonomskog statusa, definiranog obrazovanjem oba roditelja te obiteljskim godišnjim prihodima. Uzorak istraživanja činilo je...
Utjecaj socioekonomskog statusa roditelja na pragmatičke vještine školske djece
Utjecaj socioekonomskog statusa roditelja na pragmatičke vještine školske djece
Lucija Šešelja
Visina socioekonomskog statusa u obitelji u određenoj mjeri utječe na budući život djeteta, smjer u kojem će dijete ići, uspjeh koji će ostvariti te status koji će postići u društvu. Socioekonomski status (SES), najčešće definiran kao varijabla koja podrazumijeva stupanj obrazovanja, status u društvu povezan sa zanimanjem i materijalno stanje (Kohn, 1963; prema Hoff, 2006), najčešće je istraživani konstrukt u društvenim znanostima. S druge strane, istraživanja ...
Utjecaj sporta i tjelesne aktivnosti na kvalitetu života osoba s oštećenjem vida
Utjecaj sporta i tjelesne aktivnosti na kvalitetu života osoba s oštećenjem vida
Nikolina Vukorepa
Oštećenje vida smatra se jednim od najtežih invaliditeta, a prema izvješću o osobama s invaliditetom u Hrvatskoj iz 2019. godine u Hrvatskoj živi 27092 osoba s oštećenjem vida što je 5.3% ukupnog broja osoba s invaliditetom. Oštećenje vida ne uzrokuje direktno smanjene fizičke sposobnosti, već ometa normalan razvoj fizičkih vještina. Ukoliko uz oštećenje vida osoba ima i manje prilika za sudjelovanjem u sportu i tjelesnoj aktivnosti, ona će imati ispod prosječnu tjelesnu...
Utjecaj stavova zatvorenika prema penalnom osoblju na ishod tretmana
Utjecaj stavova zatvorenika prema penalnom osoblju na ishod tretmana
Petra Brezovec
Tretmanski odnos temelj je rada u penalnoj ustanovi kojim se ostvaruje cilj tretmana (promjena ponašanja te resocijalizacija i reintegracija u društvo) kroz stvaranje odnosa povjerenja između osuđenika i pomagača. Cilj diplomskog rada je prikazati pregled istraživanja koja se bave utjecajem stavova zatvorenika prema penalnom osoblju te njihov utjecaj na ishod tretmana. Kroz rad će se prikazati uloga stavova u ponašanju te utjecaj koji oni imaju na prihvaćanje promjene, motivaciju...
Utjecaj stigmatizacije na doživljaj sebe u osoba s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima
Utjecaj stigmatizacije na doživljaj sebe u osoba s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima
Marina Klasić
Stigma se javlja kada pojedinci dožive negativne stavove, stereotipe i predrasude jer ih društvo doživljava kao "drugačije" i neadekvatne. Stigma negativno utječe na različite aspekte života kao na primjer na doživljaj sebe, akademska postignuća te mogućnosti zaposlenja. Iskustvo stigmatizacije i samostigmtizacije utječe na dostojanstvo, smanjuje samopoštovanje i snižava kvalitete života. Imajući u vidu da stigmatizacija temelji na dvostrukom odnosu između promatraća i...
Utjecaj stresa na glas
Utjecaj stresa na glas
Natalia Miler
Kao što odražava svaku emociju, ljudski glas također i odražava stres kojeg netko proživljava, a njegovi negativni učinci mogu ostaviti veliki trag na glasu. Bilo da se radi o akutnom ili kroničnom stresu, pod njegovim prisustvom dolazi do promjena u glasu koje mogu dovesti čak do poremećaja glasa. Psihogena disfonija, paradoksalno gibanje glasnica, mišićna tenzijska disfonija, vokalni noduli te spastična disfonija poremećaji su glasa koji u svojoj etiologiji često...
Utjecaj stresnih i traumatskih životnih događaja na pozitivno mentalno zdravlje adolescenata
Utjecaj stresnih i traumatskih životnih događaja na pozitivno mentalno zdravlje adolescenata
Paula Ilijaš
Cilj ovog diplomskog rada bio je ispitati povezanost između stresnih i traumatskih životnih događaja i pozitivnog mentalnog zdravlja učenika srednjih škola Varaždinske županije. Uz to, ispitivala se razina pozitivnog mentalnog zdravlja, učestalost doživljavanja stresnih i traumatskih događaja te rodne razlike između tih konstrukata. Navedeno istraživanje dio je većeg projekta pod nazivom „Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj“ koji je u razdoblju od 2017. do 2019....
Utjecaj terapije pokretom i plesom na kvalitetu života osoba s intelektulanim teškoćama
Utjecaj terapije pokretom i plesom na kvalitetu života osoba s intelektulanim teškoćama
Mira Aranđelović
Terapija pokretom i plesom se definira kao primjena pokreta i plesa u kreativnom procesu s ciljem poticanja emotivne, kognitivne, socijalne i tjelesne integracije pojedinca. Njena primjena može biti korisna u problemskom području poremećaja slike tijela, ili u uvjetima kada određena tjelesna, intelektualna ili osjetilna ograničenja inhibiraju realizaciju emocionalnih ili socijalnih potreba. S obzirom da djeluje na poboljšanje funkcionalnih sposobnosti, stjecanje novih uvida o vlastitom...
Utjecaj terapije pomoću konja na normalizaciju mišićnog tonusa i razvoj posturalnih reakcija
Utjecaj terapije pomoću konja na normalizaciju mišićnog tonusa i razvoj posturalnih reakcija
Andrea Vidović
Jahanje konja daje, ne samo veliki osjećaj samopouzdanja zbog sposobnosti surađivanja s velikom životinjom, već dodir i komunikacija s konjem razvijaju socijalne vještine te zaokupljaju pažnju osoba s teškoćama u koncentraciji. Jahanje opušta tijelo i um te ima brojne dobrobiti za cjelokupno zdravlje. Terapija pomoću konja jest pojam koji se odnosi na grupu terapijskih aktivnosti na konju ili uz konja, u svrhu postizanja određenog terapijskog cilja i poboljšanja kvalitete...
Utjecaj terapijskog psa na komunikaciju u okviru različitih razvojnih odstupanja
Utjecaj terapijskog psa na komunikaciju u okviru različitih razvojnih odstupanja
Petra Ivanda
Rad nastoji dati sustavni uvid u terapijske postupke koji doprinose učinkovitom provođenju terapije potpomognute psima kod osoba s razvojnim teškoćama, s posebnim naglaskom na osobe s poremećajem iz spektra autizma (PSA) i deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD). Nastoji se odgovoriti na pitanje ukazuju li rezultati istraživanja na dostatnu učinkovitost terapije potpomognute psima na komunikaciju osoba s razvojnim teškoćama. Rad polazi od različitih interdisciplinarnih...
Utjecaj theta moždanih valova na neke psihološke i fiziološke parametre
Utjecaj theta moždanih valova na neke psihološke i fiziološke parametre
Doroteja Blagus
Theta valove, ovisno moždanom području gdje se pojavljuju, možemo podijeliti na kortikalne i hipokampalne theta valove, a njihova razlika nije samo u frekvenciji već i u ulozi koju imaju. Većina dostupnih informacija o ljudskoj hipokampalnoj theta aktivnosti dolazi iz nekoliko malih studija provedenih sa sudionicima koji boluju od epileptičnih napadaja, s intrakranijalno ugrađenim elektrodama koje su se koristile kao dio liječenja. Iako su Stewart i Fox (1991) opisali jasan 7-9 Hz...
Utjecaj uporabe oralnih kontraceptivnih sredstava na kvalitetu glasa
Utjecaj uporabe oralnih kontraceptivnih sredstava na kvalitetu glasa
Mirna Ivanić
Cilj ovog rada bio je ispitati kvalitetu glasa kod ţena koje koriste oralna kontraceptivna sredstva, objektivnom metodom, odnosno akustičkom analizom glasa te usporediti kvalitetu glasa osoba koje koriste oralne kontraceptive s onima koje ih ne koriste. Sve ispitanice bile su ţenskog spola (n=20), kao i kontrolna skupina (n=20). Procjena se sastojala od snimanja fonacije glasa /a/ i mjerenja vremena proizvodnje glasova /s/ i /z/. Objektivnu procjenu činila je akustička obrada i analiza...

Pages