Pages

Višerazinski pristup govornom diskursu osoba s afazijom
Višerazinski pristup govornom diskursu osoba s afazijom
Marija Jozipović
Afazija je složen stečeni jezični poremećaj nastao oštećenjem jezičnih centara u mozgu, najčešće nakon moždanog udara. Diskursna analiza pruža mogućnost jezične analize na različitim razinama proizvodnje i obrade. Analize diskursa osoba s afazijom posebno su zanimljive jer mogu poslužiti za razumijevanje onoga što se događa sa strukturom diskursa kada su dijelovi jezične obrade i proizvodnje narušeni. Unatoč velikom broju provedenih istraživanja, još nije poznato kakav...
Vještine i neki alati komunikacije djece s višestrukim teškoćama
Vještine i neki alati komunikacije djece s višestrukim teškoćama
Lara Jurišić
Razvoj svakog pojedinca proces je koji započinje prije samoga rođenja te na njega utječe mnoštvo faktora u okruženju, ali i unutar same osobe. Različita se razvojna područja razvijaju različitom brzinom, ali je njihov razvoj međusobno povezan. Baš zbog te povezanosti teškoće koje se mogu pojaviti u jednom razvojnom području mogu imati negativan utjecaj na razvoj nekog drugog. Svaki je pojedinac različit i različitim tempom usvaja vještine. Ipak, ta su odstupanja...
Vještine samozastupanja kod mladih osoba oštećena vida
Vještine samozastupanja kod mladih osoba oštećena vida
Katarina Marasović
Samozastupanje je jedan od važnih faktora koji utječe na uspjeh socijalnih interakcija. Osobe s invaliditetom, pa tako i osobe oštećena vida tijekom povijesti smatrane su bespomoćnim članovima društva pa su njihovi članovi obitelji ili druge bliske osobe često donosili odluke umjesto njih. Osobe oštećena vida, zbog nedostatka mogućnosti ili zbog smanjene mogućnosti primanja informacija iz okoline vizualnim putem, često imaju poteškoća u razvijanju socijalnih vještina. Cilj...
Vokalne terapije kod transrodnih osoba
Vokalne terapije kod transrodnih osoba
Katarina Marijan
Transrodne osobe osjećaju nesklad između roda s kojim se poistovjećuju i onog koji im je dodijeljen pri rođenju, na temelju anatomskih značajki. Sukladno tome, mogu se odlučiti na niz postupaka s ciljem njihova usklađivanja. Uz ostale stručnjake različitih profila koji sudjeluju u tranziciji, u posljednje je vrijeme prepoznat i značaj logopedske terapije u svrhu usklađivanja vanjske i unutarnje slike o sebi. U vokalnoj i komunikacijskoj terapiji kod transrodnih osoba radi se na...
Vokalni zamor kod djelatnika u pozivnim centrima
Vokalni zamor kod djelatnika u pozivnim centrima
Krešimir Perša
Na pitanje što je to vokalni zamor i kako ga tretirati još uvijek nema jednoznačnog odgovora te su brojni istraživači pokušali detaljnije opisati sam fenomen. Nanjundeswaran (2013) sažima problem definiranja vokalnog zamora te kaže da se vokalni zamor može definirati kao klinički sindrom ili se može definirati kao skupina fizioloških promjena nastalih uslijed pretjerane uporabe glasa. Cilj ovog diplomskog rada bio je ispitati postojanje vokalnog zamora kod djelatnika u pozivnim...
Vokalni zamor kod logopeda - primjenjuju li naučeno?
Vokalni zamor kod logopeda - primjenjuju li naučeno?
Martina Ristovski
Zbog prirode posla koji zahtijeva kontinuirane sate glasovne uporabe, logopedi se mogu svrstati unutar druge razine vokalnih profesionalaca zajedno s odgojiteljima, učiteljima i dr. Dok je dio vokalnih profesionalaca poučen strategijama za održavanje kvalitetnog glasa, drugi dio zbog neznanja ili izostanka primjene naučenog biva podložan vokalnim teškoćama, često vokalnom zamoru. Iako literatura još uvijek ne daje jednoznačnu definiciju vokalnog zamora, ono se najbolje...
Vokalni zamor kod svećenika
Vokalni zamor kod svećenika
Maja Višić
Cilj ovog diplomskog rada bio je ispitati postojanje vokalnog zamora kod katoličkih svećenika u Hrvatskoj korištenjem upitnika Indeks vokalnog zamora (VFI-C) i usporediti njihove rezultate s rezultatima vokalnih neprofesionalaca. U istraživanju su sudjelovala sveukupno 104 ispitanika, od toga 52 svećenika i 52 vokalna neprofesionalca, dobi od 26 do 65 godina. Svi su ispitanici bili muškog spola. Kao mjerni instrument korištena je subjektivna metoda procjene glasa, tj. upitnik...
Volja i samonadmašivanje kod osoba s motoričkim poremećajima
Volja i samonadmašivanje kod osoba s motoričkim poremećajima
Marcela Belamarić
Motorički razvoj važan je za svakog čovjeka jer mu on omogućuje funkcioniranje u svakodnevnom životu. Svako oštećenje fine ili grube motorike može utjecati na kvalitetu života pojedinca i na njegove mogućnosti ostvarenja. Što je motoričko oštećenje veće ili što je motorički poremećaj veći, to se osoba više suočava s ograničenjima u vlastitom ostvarenju. No, bez obzira na težinu motoričkog oštećenja, snaga volje pojedinca i njegova motiviranost mogu biti...
Volonterski klub u domu za odgoj djece i mladeži - primjer inkluzivnog volontiranja
Volonterski klub u domu za odgoj djece i mladeži - primjer inkluzivnog volontiranja
Mirjana Djedović
Cilj ovog diplomskog rada jest provjeriti mogućnosti inkluzivnog volontiranja u Hrvatskoj, s naglaskom na mogućnosti primjene u odgojnim ustanovama. S tim ciljem osnovan je i Volonterski klub inkluzivnog karaktera u Domu za odgoj djece i mladeži Zagreb. S namjerom da se korisnicima ponudi prosocijalan način provođenja slobodnog vremena u skladu s tretmanskim ciljevima i njihovim potrebama, unutar Volonterskog kluba organizirano je nekoliko volonterskih akcija - obnova teretane u Domu za...
Vrijednosne orijentacije maloljetnika u odgojnim zavodima u Republici Hrvatskoj
Vrijednosne orijentacije maloljetnika u odgojnim zavodima u Republici Hrvatskoj
Ivona Krizmanić
Ovaj rad u odnos stavlja vrijednosti i mlade s problemima u ponašanju koji se nalaze u odgojnim zavodima u Republici Hrvatskoj na izvršavanju odgojne mjere. Cilj ovog istraživačkog rada je dobiti uvid u vrijednosne orijentacije maloljetnika u odgojnim zavodima u Republici Hrvatskoj. Istraživačka pitanja su: ispitati koje zajedničke skupine vrijednosti maloljetnici u odgojnim ustanovama cijene te ispitati na koji način maloljetnici u odgojnim ustanovama rangiraju vrijednosti....
Vršnjačka medijacija u školi
Vršnjačka medijacija u školi
Sara Krstanović
Brojna istraživanja upućuju na porast sukoba u školi, a vrlo često ti sukobi prerastaju u nasilje (Cremin, 2007). Iako se u medijima vrlo često izvještava o ozbiljnim posljedicama sukoba i nasilja u školskom okruženju, malo je poduzetih konkretnih koraka u prevenciji istih (Arvaj, Bužinkić i Đorđević, 2010; Isić, 2010; Kuzmanović, 2013). Kao jedna od metoda koja smanjuje sukobe u školi, agresivne interakcije i školsko nasilje navodi se vršnjačka medijacija. Osim što se...
Vršnjačka potpora kao oblike intervencije kod djece s teškoćama u razvoju
Vršnjačka potpora kao oblike intervencije kod djece s teškoćama u razvoju
Kristina Bašić
Djeca s teškoćama u razvoju često imaju teškoće u socijalnoj komunikaciji koje direktno utječu na interakciju s vršnjacima i stvaranje prijateljstava u inkluzivnoj okolini. Bez obzira na prisutnost pomagača u skupini, vršnjaci se najčešće spontano ne uključuju u interakciju s djecom s teškoćama u razvoju. Jedna je od brojnih intervencija za djecu s teškoćama u razvoju u inkluzivnom sustavu vršnjački vođena intervencija (engl. PMII). Vršnjački vođena intervencija...

Pages