Pages

Učinak intervencija utemeljenih na mindfulness praksi u prevenciji i tretmanu eksternaliziranih problema u ponašanju
Učinak intervencija utemeljenih na mindfulness praksi u prevenciji i tretmanu eksternaliziranih problema u ponašanju
Anita Prekpaljaj
Eksternalizirani problemi u ponašanju prepoznati su kao aktivni problemi u ponašanju koji predstavljaju direktnu opasnost za druge i društvo u cjelini, kao i opasnost za samog pojedinca. Ova skupina bihevioralnih problema podrazumijeva raznolike oblike ponašanja; od impulzivnosti, agresivnosti i poremećaja ophođenja do kriminalnog ponašanja u širem smislu. Danas se ovoj individualnoj i društvenoj problematici sve više pristupljuje kroz različite preventivne i tretmanske...
Učinak programa poticanja perceptivno kognitivnih vještina na razvoj grafomotorike kod djeteta s usporenim psihomotoričkim razvojem
Učinak programa poticanja perceptivno kognitivnih vještina na razvoj grafomotorike kod djeteta s usporenim psihomotoričkim razvojem
Andrea Mihaljević
Provedba habilitacijskog programa uključuje poticanje cjelokupnog razvoja djeteta, odnosno svih razvojnih područja. Napredak na jednom razvojnom području može doprinijeti poboljšanju na drugom razvojnom području. Razlog tome je međusobna povezanost i integriranost svih razvojnih područja temeljem koje dijete usvaja nove vještine, stječe iskustva, uči i gradi nove spoznaje. Cilj je rada prikazati prijedlog programa poticanja perceptivno-kognitivnih vještina za razvoj...
Učinak terapije zrcalom kod osoba s cerebralnom paralizom
Učinak terapije zrcalom kod osoba s cerebralnom paralizom
Lea Macinger
Cerebralna paraliza je najčešći uzrok težih neuromotornih odstupanja u djece, a nastaje kao posljedica oštećenja mozga u razvoju. Unilateralna cerebralna paraliza (UCP) čini više od trećine ukupnih slučajeva cerebralne paralize. Karakterizira ju motorički poremećaj jedne strane tijela sa funkcionalnim ograničenjima uslijed oštećenja funkcije ruke. Oštećenje mozga koje uzrokuje cerebralna paralize je neprogresivno, ali se simptomi mogu mijenjati pod utjecajem maturacije i...
Učinci stečenog oštećenja sluha - perspektiva bračnog partnera
Učinci stečenog oštećenja sluha - perspektiva bračnog partnera
Marija Glasnović
Gubitak sluha jedno je od najraširenijih kroničnih zdravstvenih stanja u starijoj dobi te mu se, kao takvom, posvećuje mnogo pažnje u istraživanju njegovih utjecaja na različite sfere života pojedinca. U nekim su područjima kvalitete života posljedice oštećenja sluha itekako vidljive, iako se istražuju u znatno manjoj mjeri, kao na primjer područje utjecaja stečenog oštećenja sluha na značajne druge, naročito bračne partnere. Posljedično tome, naše je prepoznavanje i...
Učinkoviti programi i strategije prevencije vršnjačkog nasilja
Učinkoviti programi i strategije prevencije vršnjačkog nasilja
Sara Dejanović
Vršnjačko nasilje često je istraživana tema koja privlači veliku pažnju medija, stručnjaka koji se bave djecom imladima te same djece i njihovih roditelja. Jedna od najčešćih definicija koja se koristi u ovom području je Olweusova (1998) definicija vršnjačkog nasilja prema kojoj se ono definira kao određeno ponašanje djece koje uključuje namjerno negativno postupanje, nanošenje štete drugom djetetu, obilježje opetovanosti te prisutnost neravnoteže snaga između djeteta...
Učinkovitost ICT-AAC aplikacije e-Galerija u poticanju jezičnih sposobnosti
Učinkovitost ICT-AAC aplikacije e-Galerija u poticanju jezičnih sposobnosti
Tina Krasić
U današnje vrijeme, logopedi u svom radu sve češće koriste informacijsko- komunikacijsku tehnologiju. Tako su u okviru projekta ICT-AAC razvijene brojne aplikacije među kojima je i ICT-AAC aplikacija e-Galerija koja je namijenjena različitim korisnicima te nudi brojne mogućnosti. Jedna od njih je poticanje jezičnih sposobnosti djece. Stoga je cilj ovoga rada ispitati učinkovitost ICT-AAC aplikacije e-Galerija u poticanju istih. U istraživanje su uključena djeca tipičnog jezičnog...
Učinkovitost konduktivne edukacije kod osoba s motoričkim poremećajima
Učinkovitost konduktivne edukacije kod osoba s motoričkim poremećajima
Linda Dujmović
Konduktivna edukacija holistička je edukacijsko rehabilitacijska metoda koja uz aktivno kognitivno sudjelovanje uči osobe s motoričkim poremećajima kako postati funkcionalniji i samostalniji u aktivnostima svakodnevnog života. Motorički poremećaji podrazumijevaju skupinu poremećaja fine i grube motorike te ravnoteže tijela koji stvaraju teškoće u svakodnevnim funkcionalnim aktivnostima. Svrha je ovog rada provjera učinkovitosti konduktivne edukacije kod osoba s motoričkim...
Učinkovitost lako čitljivog teksta u udžbenicima nove generacije - perspektiva učitelja
Učinkovitost lako čitljivog teksta u udžbenicima nove generacije - perspektiva učitelja
Ivana Radenović
U suvremenom kontekstu, inkluzija djece s teškoćama u aktivnosti i život zajednice ne može biti prenaglašena. Osnovno je polazište inkluzivnog obrazovanja pravo na kvalitetno obrazovanje i aktivno sudjelovanje svih učenika. Pritom je u školama potrebno stvaranje uvjeta koji će zadovoljavati različite odgojno-obrazovne potrebe svih učenika. Obzirom na porast broja učenika s teškoćama, ali i općenito raznolikost učenika, pri planiranju i realizaciji inkluzivne nastave sve se...
Učinkovitost obiteljskih preventivnih programa
Učinkovitost obiteljskih preventivnih programa
Elizabeta Nemec
Obiteljski preventivni programi važni su kako bi roditeljima/skrbnicima pružili potporu pri odgoju djece. Istraživanja su pokazala kako se pružanjem adekvatne potpore roditeljima unapređuju različiti aspekti njihova psihosocijalnog funkcioniranja (Scott, 2008). Isto tako, istraživanje Kushel i sur. (2009) ističe kako preventivni program Triple P (eng. The Positive Parenting Program) dugoročno pokazuje pozitivne rezultate djece kod kojih su se razvili eksternalizirani problemi u...
Učinkovitost primjene adaptiranih slikovnica za poticanje jezičnih sposobnosti
Učinkovitost primjene adaptiranih slikovnica za poticanje jezičnih sposobnosti
Sara Alviž
Zajedničko čitanje slikovnica je naturalistička aktivnost kojom se potiču vještine rane pismenosti, a prediktivno je i za kasnije čitanje i pisanje. Djeca sa složenim komunikacijskim potrebama često nemaju pristup takvom obliku implicitnog učenja. Adaptirane slikovnice predstavljaju suvremenu metodu logopedske podrške u okviru potpomognute komunikacije. Upravo zbog širokog raspona prilagodbi pružaju mogućnost interaktivnog sudjelovanja djeci s različitim odstupanjima od urednog...
Učinkovitost primjene programa baziranih na mindfulness praksi s djecom
Učinkovitost primjene programa baziranih na mindfulness praksi s djecom
Zita Kolveši
Cilj ovog rada je prikazati istraživanja koja ispituju učinkovitost primjene mindfulness intervencija s djecom te ponuditi pregled glavnih zaključaka navedenih studija. Suvremeni način života i vanjski stresori značajno utječu na mentalno zdravlje djece, što dovodi do sve većeg broja problema mentalnog zdravlja u tom razvojnom razdoblju. U skladu s tim, postoji potreba za implementacijom preventivnih programa i strategija promocije mentalnog zdravlja u ranim fazama razvoja. ...
Učinkovitost suvremenih metoda rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima temeljena na znanstvenim dokazima
Učinkovitost suvremenih metoda rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima temeljena na znanstvenim dokazima
Tena Mioč
Termin motorički poremećaji odnosi se na skupinu poremećaja grube i fine motorike i/ili ravnoteže tijela, koji otežavaju izvršavanje svakodnevnih funkcionalnih aktivnosti. U ovom radu nastojala se istražiti učinkovitost triju metoda kod osoba s motoričkim poremećajima na temelju znanstvenih dokaza. Terapija prisilno induciranog pokreta (CIMT) rehabilitacijski je pristup koji uključuje fizičko ograničavanje neoštećenog gornjeg ekstremiteta te usmjerene funkcionalne vježbe...

Pages