Pages

Učinkovitost suvremenih pristupa u tretmanu ovisnosti o psihoaktivnim drogama
Učinkovitost suvremenih pristupa u tretmanu ovisnosti o psihoaktivnim drogama
Edita Vindiš
Ovisnost o psihoaktivnim tvarima ozbiljan je javnozdravstveni problem, protiv kojeg se bori politikama prevencije te različitim tretmanskim pristupima. Stope zlouporabe droga svake godine sve su veće, kao i broj novih vrsta sredstava ovisnosti. Proporcionalno tome raste i broj novih pristupa tretmanu ovisnosti. Etablirani tretmanski programi kontinuirano se prate, evaluiraju te na temelju empirijskih spoznaja dalje razvijaju. Istraživanja učinkovitosti uglavnom idu u prilog provođenju...
Učinkovitost uvođenja potpomognute komunikacije kod djeteta s prirođenom malformacijom mozga
Učinkovitost uvođenja potpomognute komunikacije kod djeteta s prirođenom malformacijom mozga
Patricia Orlić
Prirođene malformacije mozga predstavljaju skupinu oštećenja ili poremećaja u razvoju mozga koji nastaju za vrijeme trudnoće te su vidljivi po rođenju djeteta. Populacija djece s prirođenim malformacijama mozga izuzetno je heterogena zbog specifičnosti neurološkog razvoja te je iz tog razloga vrlo teško govoriti o jasnoj kliničkoj slici koja ih prati. Komunikacijski i jezično-govorni razvoj područje je u kojem većina djece s ovim poremećajima ima značajnih...
VB - MAPP procjena u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma - prikaz primjene i iskustva stručnjaka
VB - MAPP procjena u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma - prikaz primjene i iskustva stručnjaka
Lidija Gojević
Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program (VB-MAPP), odnosno Protokol za procjenu miljokaza verbalnog ponašanja i određivanje primjerenog oblika odgoja i obrazovanja, instrument je koji se koristi za procjenu jezika i govora/komunikacije u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma. Ciljevi ovog rada su prikazati primjenu VB-MAPP procjene i dobiti uvid u korištenje VB-MAPP procjene u hrvatskim uvjetima uvažavanjem perspektive stručnjaka u pogledu njihove pripreme,...
Varijacija i adaptabilnost motoričkog ponašanja u dojenačkoj dobi
Varijacija i adaptabilnost motoričkog ponašanja u dojenačkoj dobi
Bruna Bašić
Razvoj ljudskog mozga je vrlo složen proces kojega karakterizira mnoštvo razvojnih promjena u ponašanju. Razvojne promjene specifične su tijekom prenatalnog razdoblja te u prve dvije godine života djeteta, s obzirom da se samo sazrijevanje središnjeg živčanog sustava još uvijek vrlo intenzivno odvija u tom periodu. Tipični motorički razvoj karakterizira varijacija i razvoj adaptivne varijabilnosti, dok atipični razvoj karakterizira nedostatna varijacija i adaptabilnost. Premda...
Važnost grupe samopomoći u terapiji mucanja kod odraslih
Važnost grupe samopomoći u terapiji mucanja kod odraslih
Ivan Đurđević
Grupe samopomoći u terapiji mucanja kod odraslih su od neprocijenjive važnosti u post-terapijskom razdoblju. One pomažu u održavanju tehnika za tečan govor usvojenih u terapiji te njezine dobrobiti mogu pozitivno utjecati na cjelokupan život osobe koja muca. Grupe samopomoći trebaju biti otvorene za sve osobe koje mucaju, omogućiti sigurno okruženje u kojem će osobe koje mucaju moći nesmetano razgovarati, dijeliti misli, osjećaje, iskustva i strahove te se bolje upoznati s...
Verbalna i neverbalna imitacija djece tipičnog razvoja dobi 0-3 godine
Verbalna i neverbalna imitacija djece tipičnog razvoja dobi 0-3 godine
Ana Pleše
Imitacija je složeni mehanizam koji se definira kao sposobnost reprodukcije promatranog ponašanja. Tijekom ranog djetinjstva, imitacija ima dvije osnovne funkcije: funkciju učenja i socijalnu funkciju. Od najranijeg djetinjstva, djeca imitiraju roditelje i druge ljude oko sebe. Dijete često ima i ulogu modela, jer odrasle osobe nerijetko imitiraju dječje ponašanje. Recipročnost u imitaciji ima funkciju u razvoju različitih sposobnosti. Verbalna imitacija je karakterizirana...
Veza između fonološkog i leksičkog razvoja
Veza između fonološkog i leksičkog razvoja
Andrea Tonia Batinić
Cilj ovog preglednog rada je prikazati vezu između fonološkog i leksičkog razvoja. U početnom dijelu rada ukratko su prikazani fonološki i leksički razvoj, a zatim kako se ta dva razvoja isprepleću. Najvećim dijelom njihova se veza opisivala preko fonološke varijable (fonotaktička vjerojatnost) i leksičkih varijabli (čestotnost riječi i gustoća susjedstva). U radu se pokušalo prikazati i kakav utjecaj navedene varijable imaju na prepoznavanje i produkciju riječi te kako...
Viktimizacija i samoubojstva u zatvorskom sustavu
Viktimizacija i samoubojstva u zatvorskom sustavu
Lucija Žuvić
Viktimizacija je učestala pojava u svakodnevnom životu većine ljudi, iznimno složena po pitanju oblika, karakteristika okruženja u kojima se pojavljuje i odvija, kao i karakteristika žrtava te počinitelja. Posljedice viktimizacije su brojne i međusobno isprepletene. Niz fizičkih, psihičkih, socijalnih, ekonomskih, kulturoloških i drugih posljedica stradanja u svojoj krajnosti mogu dovesti do samoubojstva, kao posljednjeg odabira u nošenju sa stradanjem, konačnog...
Virtualna  stvarnost u edukacijskoj rehabilitaciji
Virtualna stvarnost u edukacijskoj rehabilitaciji
Mateja Šošić
Virtualna stvarnost predstavlja jedan aspekt računalne tehnologije koja omogućuje stvaranje simuliranog okruženja koji može simulirati fizičku prisutnost u mjestima u stvarnom svijetu ili u zamišljenim svjetovima. Različite vrste sustava virtualne stvarnosti danas se koriste na različitim područjima ljudskog djelovanja. Sustavi virtualne stvarnosti s obzirom na razinu imerzije dijele se na ne-imerzivne, polu-imerzivne i imerzivne, a sve terapije koje koriste navedene sustave...
Virtualna rana intervencija
Virtualna rana intervencija
Lidija Okreša
Virtualna rana intervencija je metoda pružanja usluga rane rehabilitacije korištenjem informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija, a diljem svijeta se prakticira zadnjih desetak godina. Takozvane tele-usluge nastale su u potrazi za alternativnim modelima intervencija uslijed nedovoljno kvalificiranih stručnjaka te nedostatka usluga u lokanim sredinama što je situacija na koju nailazimo i na području Hrvatske. U posljednjih godinu dana, uslijed pandemije COVID-19 virusa, stvorili su...
Virtualna stvarnost u rehabilitaciji motoričkih funkcija gornjih ekstremiteta
Virtualna stvarnost u rehabilitaciji motoričkih funkcija gornjih ekstremiteta
Marina Bubičić
Virtualna stvarnost (VS) kao relativno nova tehnologija u području rehabilitacije pokazuje velik potencijal za učinkovitu primjenu i pozitivne ishode. Ona omogućuje realistično interaktivno iskustvo komunikacije i manipulacije virtualnom okolinom koje intenzivno utječe na rehabilitaciju funkcionalnih motoričkih vještina. Motoričke sposobnosti mogu biti narušene velikim brojem motoričkih poremećaja, a najčešći su: cerebrovaskularni inzult/moždani udar i cerebralna paraliza...
Visual impairment due to a dyskinetic eye movement disorder in children with dyskinetic cerebral palsy
Visual impairment due to a dyskinetic eye movement disorder in children with dyskinetic cerebral palsy
Mihaela Ivošević
Despite the fact that ocular and cerebral visual abnormalities are shown to be very frequent in cerebral palsy (CP), children with CP are underreferred to rehabilitation services for visual impairments. Visual component is, together with the motor disorder, an integral part of the clinical picture of CP and not an associated symptom. Therefore, an accurate detection of visual disorders and visual function not only lead to a complete clinical diagnosis but also to an appropriate intervention...

Pages