Pages

Društveno ekonomska i psihološka dobrobit zapošljavanja za osobe s invaliditetom
Društveno ekonomska i psihološka dobrobit zapošljavanja za osobe s invaliditetom
Tamara Božić-Žalac
Pravo na rad za osobe s invaliditetom prepoznato je Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom (UN, 2006) koju je i Republika Hrvatska (RH) ratificirala. U Republici Hrvatskoj prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rad propisana su Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/14, 39/18). Unatoč zakonskoj regulativi, osobe s invaliditetom se suočavaju s brojnim preprekama pri zapošljavanju. Uzroke...
Društveno korisno učenje unutar sustava visokoškolskog obrazovanja
Društveno korisno učenje unutar sustava visokoškolskog obrazovanja
Jelena Stanisavljević
Doprinos sveučilišta društvenom razvoju danas se ogleda ne samo u domeni profesionalnog utjecaja na okruženje u kojem djeluje kroz temeljne akademske djelatnosti već i angažmana za povećanje kvalitete života sudionika lokalne zajednice. Da bi se to postiglo potrebno je ići korak dalje od klasičnog obrazovanja te poticati veću participaciju studenata u rješavanju problema lokalne zajednice. Metoda za postizanje ovog cilja široko je priznata diljem svijeta, a radi se o obrazovanju...
Društveno poduzetništvo i osobe oštećena vida - studija slučaja Udruga slijepih Zagreb
Društveno poduzetništvo i osobe oštećena vida - studija slučaja Udruga slijepih Zagreb
Valentina Badanjak
Osobe oštećena vida, kao i ostale skupine osoba s invaliditetom, suočavaju se s poteškoćama pri zapošljavanju na otvorenom tržištu rada. U vrijeme kada se država susreće s velikim izazovima, društveni poduzetnici vide priliku za pokretanje društvenih promjena reinvestirajući ostvareni profit u rješavanje nekog od problema s kojima se društvo suočava. U državama u kojima postoje problemi pri zapošljavanju određenih skupina društva, nije rijetkost da društvena poduzeća...
Društveno poduzetništvo kao model zapošljavanja osoba s invaliditetom
Društveno poduzetništvo kao model zapošljavanja osoba s invaliditetom
Marija Pavković
U ovom radu istraţuje se pojam društvenog poduzetništva koji se pojavljuje kao oblik poduzetništva kojemu nije cilj osobna korist ili maksimiziranje profita, nego usmjerenost na društvene vrijednosti. Predstavljene su njegove definicije, razvoj i širenje. Kao relativno novi pojam, još uvijek je podloţan propitivanju granica i utvrĊivanju sadrţaja. Društveni poduzetnici motivirani su prije svega stvaranjem društvenih promjena. Društveno poduzetništvo je usmjereno na potrebe...
Duhovnost kao čimbenik otpornosti
Duhovnost kao čimbenik otpornosti
Nikolina Nedeljković
Ovim radom definirat će se koncept otpornosti obitelji, te pojasniti uloga duhovnosti u istoj kao jednog od brojnih čimbenika koji utječu na jačanje i razvoj obiteljske zajednice. Posebna pozornost posvećena je oblicima duhovnosti u vidu jačanja samih članova obitelji i obitelji kao zajednice. Navedeni čimbenik jedan je od najmanje istraživanih u konceptu otpornosti obitelji. Naime, poimanje i prakticiranje duhovnosti različito je i subjektivno za svaku pojedinu obitelj...
Edukacijsko-rehabilitacijski pristup kod razvojnog poremećaja koordinacije
Edukacijsko-rehabilitacijski pristup kod razvojnog poremećaja koordinacije
Ana Lea Jurak
Razvojni poremećaj koordinacije definira se kao oštećenje motoričke koordinacije koje je dovoljno veliko da interferira sa svakodnevnim životnim aktivnostima i akademskim postignućima. Svakodnevne životne aktivnosti koje zahtijevaju motoričku koordinaciju procjenjuju se u odnosu na kronološku dob i inteligenciju, a njihov poremećaj može se manifestirati izrazitim kašnjenjem u postizanju motoričkih miljokaza poput puzanja, sjedenja ili hoda, čestim ispadanjem stvari,...
Elementi kreativnih terapija u pružanju psihosocijalne podrške djeci oboljeloj od šećerne bolesti tip I
Elementi kreativnih terapija u pružanju psihosocijalne podrške djeci oboljeloj od šećerne bolesti tip I
Dora Milošević
Kritično razdoblje za djecu oboljelu od šećerne bolesti upravo je rana školska dob, kada se djeca na neki način odvajaju od roditelja, te započinje njihova samostalna briga o šećernoj bolesti i kontroli iste. Ciljevi ovog istraživačkog rada odnose se na provedbu i evaluaciju programa kreativnih terapija i njihovog utjecaja na dječje negativne osjećaje prema bolesti, viđenje samokontrole, strah te poboljšanje uspješnosti oboljele djece u socijalnim aspektima života. Također,...
Emocionalni razvoj i ponašanje djece s intelektualnim teškoćama
Emocionalni razvoj i ponašanje djece s intelektualnim teškoćama
Marija Dautanec
Emocije su glavni pokretač svakog pojedinca, njegova odnosa s drugim ljudima i cijeloga društvenoga života. Emocije povezuju pojedinca sa ljudima, stvarima i događajima. Zbog navedenog emocionalni razvoj je važan za svakog pojedinca, zapravo za svako dijete od njegove najranije dobi, odnosno od samog rođenja. Za emocionalni razvoj bitna je okolina u kojoj se dijete nalazi, djetetov primarni skrbnik kao i sam djetetov temperamenti razina intelektualnog funkcioniranja. Emocionalni...
Etiološki čimbenici psihopatskih sklonosti
Etiološki čimbenici psihopatskih sklonosti
Bruno Nimac
Psihopatija je poremećaj koji podrazumijeva specifične fenomenološke i etiološke karakteristike emocija, ponašanja i interpersonalnih odnosa. Proučavajući etiološke čimbenike koji doprinose razvoju psihopatije, važno je napomenuti kako postoji više različitih razvojnih puteva. Kada se proučavaju zasebno, biološki, psihološki i socijalni čimbenici rizika, relevantni za razvoj psihopatije, i dalje ne daju potpuno sliku ovog fenomena. Međutim može se zaključiti kako njihova...
Evaluacija edukacijsko-rehabilitacijskog programa kod djeteta s artrogripozom
Evaluacija edukacijsko-rehabilitacijskog programa kod djeteta s artrogripozom
Maja Divljaković
Edukacijsko-rehabilitacijski program je dio pojedinačno usmjerenih edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka i mjera koje su utemeljene na načelima i spoznajama edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Program obuhvaća veliki broj komponenti, ali je ovo istraživanje usmjereno na poticanje na području brige o sebi, spoznaje, motorike, komunikacije, emocionalnog i socijalnog ponašanja. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi učinkovitost edukacijsko-rehabilitacijskog programa...
Evaluacija programa aktivnog suočavanja s ispitnim stresom studenata
Evaluacija programa aktivnog suočavanja s ispitnim stresom studenata
Franka-Angela Šimunković
Kod studentske populacije čest izvor psihosocijalnog stresa upravo su akademske aktivnosti i obaveze, a istraživanja potvrđuju da je jedan od značajnijih izvora upravo ispit, o kojemu se u literaturi često govori kao ispitnoj anksioznosti. Iako je, s ciljem smanjenja pojavnosti ispitne anksioznosti, potrebno utjecati na mnogobrojne faktore u životu osobe, gotovo je nemoguće u potpunosti spriječiti njezinu pojavnost. Upravo iz tog razloga, ovaj diplomski rad usmjeren je na ispitivanje...
Evaluacija vršnjački vođene intervencije u redovnom vrtiću
Evaluacija vršnjački vođene intervencije u redovnom vrtiću
Matea Begić
Vršnjački vođena intervencija jedna je od strategija koja uspješno povećava razinu socijalnih interakcija između djece s poremećajem iz spektra autizma i djece tipičnog razvoja u inkluzivnom okruženju. Temelji se na podučavanju vršnjaka vještinama komunikacije i pružanja podrške djeci s poremećajem iz spektra autizma sa ciljem smanjivanje podrške odrasle osobe tijekom vremena. U istraživanju je sudjelovao dječak (5,6) s dijagnozom poremećaja iz spektra autizma, petero...

Pages