Pages

Znanje o disleksiji kod profesora hrvatskog jezika u srednjim školama
Znanje o disleksiji kod profesora hrvatskog jezika u srednjim školama
Antonella Zec
Problematika specifičnih poremećaja učenja, premda vrlo prisutna unutar osnovnih i srednjih škola, nije dovoljno prepoznata, a znanje koje nastavno osoblje ima o specifičnim poremećajima učenja nije dostatno. Cilj je ovog diplomskog rada utvrditi kakvo je znanje o disleksiji kod profesora hrvatskog jezika u srednjim školama. Svrha je rada bila uvidjeti postoje li razlike u znanju o disleksiji između profesora koji imaju manje od 10 godina radnog iskustva i onih koji ga imaju 10 i...
Značaj socijalne mreže adolescenata kod bježanja iz odgojnih ustanova
Značaj socijalne mreže adolescenata kod bježanja iz odgojnih ustanova
Tončica Čarija
Kvalitetna socijalna mreža potrebna je tijekom cijelog života, a posebno je važna za psihosocijalni razvoj mladih. Kvantiteta socijalne podrške manje je važna od kvalitete, a struktura socijalne podrške utječe na funkcioniranje mladih. Socijalna podrška često se promatra kao posrednik između životnih promjena i prilagodbe, a značajna je za razvoj samopoštovanja te mogući zaštitni faktor. Posebno je važna za mlade koji se nalaze u odgojnim ustanovama. Također, učestali su...
Značaj supervizije u radu edukacijskih rehabilitatora
Značaj supervizije u radu edukacijskih rehabilitatora
Nikolina Majdak
Cilj je kvantitativnog istraživanja u sklopu ovog rada dobiti uvid u značaj supervizije u radu edukacijskih rehabilitatora. Iz postavljenog cilja proizašli su problemi istraživanja: utvrditi izvore stresa kod edukacijskih rehabilitatora, utvrditi dosadašnje iskustvo i trenutnu uključenost u superviziju, utvrditi motivaciju za uključivanje u superviziju te aspekte koristi od supervizije za edukacijske rehabilitatore. Istraživanje je provedeno elektronskim putem, anketnim online...
Značenja molitve za oporavak ovisnika kroz iskustva članova zajednice Cenacolo
Značenja molitve za oporavak ovisnika kroz iskustva članova zajednice Cenacolo
Marinela Udovičić
Fenomenološko istraživanje značenja molitve za oporavak ovisnika kroz iskustva članova zajednice Cenacolo kao središnji fokus ima odnos molitve i procesa oporavka od ovisnosti. Molitva kao prvotna pojava religioznog života primjenjuje se kao pristup nekonvencionalne pomoći osobama s problemom ovisnosti, no njene učinke potrebno je podrobnije spoznati. Stoga je cilj ovoga istraživanja opisati i razviti značenja molitve u procesu oporavka od ovisnosti kroz iskustva osoba kojima u tom...
Čimbenici koji utječu na vizualno funkcioniranje slijepih srednjoškolaca u svakodnevnim aktivnostima
Čimbenici koji utječu na vizualno funkcioniranje slijepih srednjoškolaca u svakodnevnim aktivnostima
Lana Krušelj
Pod terminom „funkcionalni vid“ smatra se onaj vid koji osoba koristi za planiranje i izvršavanje zadataka. Taj vid iznimno je bitan za osobe koji imaju mali ostatak vida, odnosno manji od 10% jer se ranijih godina, kada nisu bili poznati stupnjevi sljepoće i slabovidnosti, smatralo kako osobe sa tako malim ostatkom vida zapravo ne mogu vidjeti i smatralo ih se slijepima. Također se smatralo kako svaki ostatak vida koji osoba ima, treba „čuvati“, a nikako koristiti ga i na taj...
Čimbenici prilagodbe roditelja djece s motoričkim poremećajima
Čimbenici prilagodbe roditelja djece s motoričkim poremećajima
Dubravka Gredičak
Rođenje djeteta s teškoćama pa tako i s motoričkim poremećajima kod roditelja izaziva različite emocionalne reakcije. Često se emocije koje proživljavaju kategoriziraju unutar faza žalovanja. Prilagodba roditelja na situaciju u kojoj su se našli dugotrajan je proces koji je individualan za svakog. U tom procesu postoje brojni čimbenici koji roditeljima mogu olakšati prilagodbu. Cilj ovog istraživanja dobiti uvid u čimbenike koji su olakšali prilagodbu roditelja, iz perspektive...
Što znamo o komorbiditetu oštećenja sluha i poremećaja iz spektra autizma
Što znamo o komorbiditetu oštećenja sluha i poremećaja iz spektra autizma
Adela Petriš
Poremećaj iz spektra autizma (PSA) jedan je od najčešćih neurorazvojnih poremećaja. Prema kriterijima Dijagnostičkog i statističkog priručnika za duševne poremećaje (DSM-5) definiraju ga perzistentni ili stalni nedostatci u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama te prisutnost ograničenih, repetitivnih oblika ponašanja, interesa ili aktivnosti. Oštećenje sluha najčešće je prirođeno senzoričko oštećenje koje za posljedicu ima smanjen pristup komunikaciji....
Žene s invaliditetom na tržištu rada
Žene s invaliditetom na tržištu rada
Svea Kučinić
Cilj ovog rada bio je ukazati na razloge zašto je potrebno govoriti specifično o položaju žena s invaliditetom na tržištu rada, prikazati i objasniti teorijsko polazište prikaza i analize višestruke diskriminacije žena s invaliditetom na tržištu rada, te identificirati i analizirati temelje i posljedice višestruke diskriminacije žena s invaliditetom na tržištu rada. Nadalje, u radu je prikazan trenutni položaj žena s invaliditetom na tržištu rada u Republici Hrvatskoj i...
Žene s poremećajem iz spektra autizma
Žene s poremećajem iz spektra autizma
Marina Soldan
U ovom radu izložene su osnovne spoznaje o poremećaju iz spektra autizma (PSA), ženama s poremećajem iz spektra autizma kao i o biološkim i strukturalnim razlikama mozga u odnosu na spol i na tipičnu populaciju. Prema DSM-V iz 2013. godine PSA opisuje se kao neurorazvojni poremećaj, a simptomi se svrstavaju u dvije kategorije: deficit u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama te ograničeni, ponavljajući obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti. Glavni cilj rada je kroz...
Životne priče majki djece s ADHD-om
Životne priče majki djece s ADHD-om
Lucija Fabijan
Obitelj je dinamičan sustav u kojemu obilježja članova obitelji utječu na strukturu cijelog sustava, ali i sustav obitelji pridonosi kvaliteti života pojedinih članova obitelji. Istraživanja pokazuju kako se obitelji koje imaju dijete s ADHD-om susreću s dodatnom dinamikom i poteškoćama u životnom tijeku obitelji. Cilj ovog istraživačkog rada je dobiti uvid u značajne događaje u životnom tijeku obitelji s djecom s ADHD-om iz perspektive majki te dobiti uvid u faktore koji su...

Pages